EW07 omslag 600
28 juni 2023

ISSO 73: Actuele kennis voor ontwerp en realisatie gesloten bodemenergiesystemen

bodenwarmtepompen-web

De inhoud van ISSO-publicatie 73 is volledig herzien en aangepast aan alle inzichten en regelgeving bij het ontwerpen, realiseren en beheren van het ondergrondse deel van gesloten bodemenergiesystemen in de woningbouw en kleine utiliteitsbouw. De publicatie sluit aan op de onlangs herziene ISSO-publicatie 72, die ingaat op het bovengrondse deel van individuele warmtepompsystemen voor woningen.

ISSO-publicatie 73 volgt het ontwerpproces zoals beschreven in de BRL SIKB 11000. Het betekent dat de publicatie de ontwerp-, detailengineering- en realisatiefase van gesloten bodemenergiesystemen behandelt en daarbij aansluit op de BRL 11000, het Protocol 11001 en de Leergang Bodemenergie.

Theoretische basis

ISSO 73 gaat onder andere in op het thermisch rendement, de werking van een bodemwarmtewisselaar, de hydraulische weerstand, warmtetransport in de bodem maar ook het ontwerpproces. In de beschrijving van de ontwerpfase is er onder meer aandacht voor verschillende typen gesloten bodemenergiesystemen, zoals verticale bodemwarmtewisselaars, horizontale en ring-collector bodemwarmtewisselaars, spiraalvormige bodemwarmtewisselaars of aardwarmtekorven. Verder komen aandachtspunten aan de orde bij het bepalen van de energievraag en het vermogen, of het documenteren van het ontwerp.

Ingaan op de details

In het deel van de publicatie dat de detailengineering beschrijft, gaat het over de diverse onderdelen van het hydraulische circuit en de drukverliesberekeningen. Bij de kennis over realisatie en beheerfase is er aandacht voor onder meer horizontale leidingen, sparingen voor muurdoorvoer, afdichten boorgaten en testen en opleveren.

Interferentie

De publicatie werkt het thermische ontwerp van een gesloten bodemenergiesysteem uit aan de hand van een drietal voorbeelden. Een belangrijk onderdeel in een melding- of vergunningaanvraag van een gesloten bodemenergiesysteem is de zogeheten effectenstudie negatieve interferentie. Op basis van de gratis tool ITGBES toont de publicatie ook de uitwerking van enkele voorbeelden van interferentie.

De publicaties is beschikbaar via ISSO Open op www.isso.nl

Lees ook: