EW06 Omslag 600
21 februari 2023

Koepelcertificering via CO-Keur tóch mogelijk

CO gasketelwet-2

Er is commotie rondom de CO-certificering. Kort voordat de Koolmonoxidewet op 1 april in werking treedt meldde Installatie.nl afgelopen vrijdag dat het CO-keur niet op tijd geaccrediteerd is. 500 installateurs die onder licentie van CO-keur aan gasketels mogen werken komen hierdoor in de problemen. Techniek Nederland meldt nu dat juridisch advies uitwijst dat koepelcertificering via CO-Keur tóch mogelijk is.

De ontstaansgeschiedenis van wat in de volksmond de "Ketelwet" is gaan heten is er één met veel hobbels. Al sinds de verschijning van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 wordt gesproken over een wet die de veiligheid moet garanderen bij de installatie van gasinstallaties. Uit het bericht op Installatie.nl zou blijken dat de Raad voor Accreditatie en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) tot op heden nog niet akkoord is met de mogelijkheid van koepelcertificering via CO-Keur. 

Net zo veilig

Gealarmeerd door het bericht toonde Techniek Nederland zich onaangenaam verrast. De tijd dringt immers. Honderden zzp’ers en kleine bedrijven zouden zich nu mogelijk niet op tijd (voor 1 april) kunnen certificeren voor de Koolmonoxidewet. De brancheorganisatie ziet echter geen enkele reden waarom goedkeuring van CO-Keur nog niet wordt verleend. Koepelcertificering zoals CO-Keur is een vorm van certificering die zich al jaren heeft bewezen, onder meer bij energieadviseurs die energielabels verstrekken. CO-Keur levert daarnaast een minstens zo hoog veiligheidsniveau op als rechtstreekse certificering; de controle op uitgevoerde werkzaamheden is zelfs strenger.

Leden niet in de kou laten staan

Techniek Nederland heeft inmiddels juridisch advies ingewonnen. Hieruit blijkt dat koepelcertificering via CO-Keur wel degelijk mogelijk is. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft steeds op het standpunt gestaan dat koepelcertificering voor zzp’ers en mkb’ers een uitstekende optie is mits een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt gewaarborgd. 
Om de kwestie op te lossen gaat Techniek Nederland zo snel mogelijk in spoedoverleg met alle betrokken partijen. Voorzitter Doekle Terpstra zegt alles op alles te zetten om zo snel mogelijk goedkeuring te krijgen voor CO-Keur. ‘In het uiterste geval overwegen wij een juridische procedure. Wij laten onze leden die rekenen op certificering via CO-Keur niet in de kou staan.’

Lees ook: Wat is ook al weer het CO-Keur?

Koolmonoxidewet

De Koolmonoxidewet die op 1 april in werking treedt heeft al een lange geschiedenis van uitstel. Er wordt al aan gewerkt sinds de verschijning van het rapport ‘Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (november 2015). Daaruit bleek dat een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van handelen door installateurs. Ook bleek uit dit rapport dat bestaande certificaten en erkenningen te weinig garantie bieden voor professionele aanleg en veilig onderhoud van installaties. De invoering van de Wet moet een eind maken aan de onveiligheid van gasketels.