EW06 Omslag 600
29 november 2023

KWR neemt HomeWaterLab in gebruik

Testomgeving voor onderzoek aan drinkwaterinstallaties

ingebruiname homewaterlabDe onderzoekers Amitosh Dash Links) en Mirjam Blokker (2e van rechts) van het team drinkwaterinfrastructuur van KWR bij de ingebruikstelling van het HomeWaterLab in Nieuwegein.

Op 28 november heeft KWR Waterresearch het HomeWaterLab in gebruik genomen. De testomgeving voor onderzoek aan drinkwaterinstallaties zal worden ingezet voor het uitvoeren van experimenten onder beheersbare omstandigheden en het nabootsen van diverse realistische en extreme verbruikssituaties.

Voor drinkwaterbedrijven is de drinkwaterinstallatie in woningen een blinde vlek, omdat zij na de watermeter geen toezicht kunnen uitoefenen. De dynamiek van stroming in een drinkwaterinstallatie is heel anders dan die in distributieleidingen. Ook zijn de gebruikte leidingmaterialen anders. Periodes van stilstand kunnen de drinkwaterkwaliteit beïnvloeden. Om meer inzicht te krijgen in de verandering van de waterkwaliteit, ontwikkelde Wateronderzsoeksinstituut KWR het HomeWaterLab.

Kopie van woningdrinkwaterinstallatie

Het lab in Nieuwegein is een één-op-één kopie van een woningdrinkwaterinstallatie. De unieke proefopstelling biedt kansen om – zonder klanten lastig te vallen - experimenten uit te voeren onder beheersbare omstandigheden en diverse realistische en extreme verbruikssituaties na te bootsen. De compacte opstelling profiteert van een koppeling met SIMDEUM, waardoor realistische verbruikspatronen kunnen worden toegewezen aan de tappunten. De opstelling maakt het eenvoudig om op iedere plek in de waterleidinginstallatie een watermonster te nemen, of de biofilm in een leiding te onderzoeken. Ook kunnen allerlei verschillende leidingmaterialen worden toegepast.

Lees ook:

Technische informatie

Toepassingsmogelijkheden

De HomeWaterLab-proefopstelling kan worden ingezet voor:

  1. Drinkwaterkwaliteitsadvies
    Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving (aangescherpte normen, maatschappelijke transities) en in het milieu (verontreinigingen, klimaat) vormen een uitdaging voor de drinkwaterkwaliteit aan de kraan. Onderzoeken in een gecontroleerde omgeving zullen helpen met het vormen van een helderder handelingsperspectief voor actuele vraagstukken.
  2. Het testen van technologische innovaties
    Door producten en/of meettechnieken (ontharders, digitale watermeters, drukmetingen, temperatuursensoren) te testen in een gecontroleerde, realistische testomgeving is praktijkkennis te vergaren voordat deze producten op de markt komen.
  3. Onderzoek
    Het HomeWaterLab is ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de drinkwater- of installatiesector, zoals het waterverbruik, de degradatie van de waterkwaliteit en de invloed van beheersmaatregelen.

Meer informatie is te vinden in de technische informatie op de website van KWR.