EW06 Omslag 600
22 juni 2023

Nieuwe stichting wil CO2-reductie in woningbouw en utiliteit versnellen

NVI wordt NVI-GO

NVI-go

Op 21 juni maakte de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI) bekend dat het per direct doorgaat onder een nieuwe naam: De Nederlandse Verduurzamingsindustrie – Gebouwde Omgeving. De NVI-GO verenigt bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie die werken aan een duurzaam binnenklimaat voor de gebouwde omgeving.

De stichting verzorgt de verbinding en samenhang tussen de technologieën en de positionering. Op die manier behartigt NVI-GO de belangen van de maakindustrie, is gesprekspartner voor de overheid én levert een concrete bijdrage aan de reductie van CO2 in de woningbouw en utiliteit. Annemarije Tillema, die onlangs aantrad als directeur van NVI-GO, over de herpositionering: ‘Nederland zit midden in een energietransitie en we moeten de CO2-uitstoot terugdringen. Onze maakindustrie biedt gezamenlijk de oplossingen om het binnenklimaat van gebouwen comfortabeler én duurzamer te maken. Dit alles met betaalbare, innovatieve oplossingen en steeds afgestemd op de specifieke situatie. Hiermee lopen we in Nederland voorop. Het is de uitdaging deze voorsprong te behouden en verder uit te bouwen met doelgerichte programma’s.’

Nieuwe organisatiestructuur

Die uitbouw denkt NVI-GO te bereiken met een nieuwe organisatiestructuur met een stichting en een bestuur waarin de voormalige secties als verenigingen vertegenwoordigd zijn. De afgevaardigden in het bestuur hebben mandaat van hun vereniging, waardoor snellere besluitvorming mogelijk is. Door met alle verenigingen vanuit verbinding samen te werken, opereert NVI-GO als collectief en kan het verduurzaming versnellen.

De nieuwe stichtingsstructuur maakt het volgens Tillema ook makkelijker voor andere verenigingen om aan te sluiten bij NVI-GO. ‘Zij kunnen eenvoudig meedoen met bestaande programma’s, zoals de hybride route, legionella of milieudatabase. Op die manier kan iedere vereniging profiteren van de bestaande kennis en ervaring en bijdragen. Bovendien kunnen zij vanuit hun expertise nieuwe programma’s initiëren en invullen.’

Toekomstige programma’s

Mogelijke toekomstige programma’s van NVI-GO zijn circulariteit, duurzaam tapwater, all electric, energieopslag of groen gas/waterstof. Een ander aandachtspunt van de NVI-GO is de aantrekkelijkheid voor bestaand en toekomstig technische talent dat nodig is om de innovatieve oplossingen te installeren.

Lees ook: Met hybride installatie daalt gasgebruik met 75 %