EW07 omslag 600
2 februari 2021

Afbouw salderingsregeling achterhaald

zonnepanelen.JPG

Christian Sparborth vindt dat de salderingsregeling behouden kan blijven. Dat schrijft hij in een opinie op solar365.nl. Het afbouwen van de salderingsregeling tussen 2023 en 2031 is volgens hem door de lange aanloop inmiddels een plan dat is gebaseerd op achterhaalde informatie.

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat pleitte deze week voor het controversieel verklaren van het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling. In zijn opiniestuk op Solar365 gaat Christian Sparborth nog een stap verder. ‘Als die afbouw nu wordt uitgesteld, zou dit een prachtige gelegenheid zijn om de salderingsregeling alsnog intact te houden’, zo stelt hij.

Geen overstimulering

Volgens Sparborth rechtvaardigde de inmiddels afgetreden minister Wiebes de afbouw van de regeling met het argument dat de salderingsregeling zou leiden tot overstimulering. Dat is volgens hem niet meer het geval. Hij verwijst naar een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van 40 gemeenten. Daaruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van overstimulering, maar mogelijk zelfs van onderstimulering. Woningcorporaties bevestigen dit en waarschuwen dat het voor hen tussen 2024 en 2033 onrendabel wordt om te investeren in zonnepanelen. Sparborth: ‘En dankzij onderzoek van DNE Research weten we inmiddels ook dat de meeste consumenten pas willen investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd niet zeven, maar vijf jaar wordt.’

Energieopslag

Het argument dat de afbouw van de salderingsregeling een markt voor thuisbatterijen zou creëren geldt volgens Sparborth ook niet. ‘Ook met de afbouw van de salderingsregeling zal het nog jaren duren voor een thuisbatterij echt rendabel wordt’, stelt hij. In plaats daarvan heeft hij een creatief alternatief.: ‘Het is beter het recht om je stroom te salderen te koppelen aan een langzaam oplopende plicht om je zelfconsumptie te verhogen. In combinatie met een aankoopsubsidie op thuisbatterijen naar Duits en Belgisch voorbeeld zou dit de markt voor energieopslag ook gunstig beïnvloeden, maar dan via een positieve prikkel’, aldus Sparborth.

Succesnummer

Sparborth hoopt dat de politiek zich aanpast aan de nieuwe klimaatrealiteit en er tijdens de komende formatie wordt besloten om dit “succesnummer” (de salderingsregeling) te prolongeren.