EW07 omslag 600
10 februari 2021

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen uitgesteld

pannendak

De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat wilde dat het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel laten verklaren. Inmiddels is dat verzoek ingewilligd. Kamervoorzitter Arib zette het wetsvoorstel deze week op de lijst controversiële onderwerpen. De geplande afbouw wordt dus uitgesteld.

Dat meldt Solar Magazine op haar website. De inmiddels teruggetreden minister Wiebes stuurde afgelopen oktober het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel leidde tot tientallen vragen van Kamerleden. Zij uitten met name zorgen over de redelijke vergoeding die zonnepaneeleigenaren krijgen voor dat deel van de opgewekte zonnestroom die ze niet mogen salderen. Bovendien wilde de Tweede Kamer dat de minister nog eens kritisch keek naar het effect van de afbouw van de salderingsregeling voor woningcorporaties.

Antwoorden op vragen

Vlak voor het kerstreces, en nog voor zijn aftreden vanwege de toeslagenaffaire, informeerde minister Wiebes de Tweede Kamer dat hij extra tijd nodig had om al deze vragen te beantwoorden. Tot op heden zijn die antwoorden echter nog niet aan de Tweede Kamer toegezonden door Wiebes’ opvolger Bas van ’t Wout.

Holland Solar teleurgesteld

Op de website van Solar Magazine reageerde Amelie Veenstra, directeur beleid bij branchevereniging Holland Solar, eerder al teleurgesteld op het mogelijk ‘over de verkiezingen tillen' van dit dossier. ‘We hebben de afgelopen jaren met alle stakeholders ongekend hard gewerkt om te komen tot het best denkbare compromis waarbij de salderingsregeling op een acceptabele en voorspelbare manier afgebouwd wordt. Voor de zonne-energiemarkt is het belangrijk dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk alsnog wordt aangenomen.'

Aan eigen succes ten onder

Een van de redenen voor de aanpassing van de salderingsregeling was het succes. 'Je zou kunnen zeggen dat de regeling aan haar eigen succes ten onder is gegaan', reageert woordvoerder Dick Reijman van brancheorganisatie Techniek Nederland. 'Het bleek niet meer te betalen, maar wij konden ons vinden in het compromis dat op tafel lag.'

Investeringszekerheid

Techniek Nederland vindt dat het uitstel leidt tot onzekerheid in de markt en de afzet van zonnepanelen remt. Installateurs hebben last van deze impasse', aldus de brancheorganisatie die bij monde van de woordvoerder aandringt op duidelijkheid rondom dit dossier en daarom eerder al zei te hopen dat het wetsvoorstel na de verkiezingen alsnog snel wordt aangenomen. 'Zonne-energie speelt een cruciale rol in de energietransitie. Investeringszekerheid voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers is cruciaal voor het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord', aldus Dick Reijman.

Netbeheerders

Ook de netbeheerders vonden het uitstel onnodig. Het gaat volgens hen immers om een afspraak uit het Klimaatakkoord, waar alle partijen eerder al mee hebben ingestemd, zo zegt een woordvoerder op de website van Holland Solar. Voor consumenten en marktpartijen die aan de slag willen met zonnepanelen brengt uitstel weer onzekerheid met zich mee. Daarnaast verdwijnt de prikkel om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld opslag en flexibiliteit van zonne-energie, iets dat juist van essentieel belang is voor het toekomstig energiesysteem. ​

Voorbereiding

De netbeheerders stellen te hopen dat de streefdatum van 1 januari 2023, ondanks deze vertraging, alsnog gehaald kan worden en blijven zich daar ook op voorbereiden. In het eerste kwartaal van 2021 zullen zij dan ook gewoon starten met het aanbieden van meters bij klanten die nog niet beschikken over een meter met 4 telwerken, die geschikt zijn om zowel levering als teruglevering van elektriciteit te kunnen meten en registreren.

(dit artikel is voor het laatst ge-updated op 10-2 om 14.18 uur)

Lees ook: