Omslag_EW05 600
31 maart 2018

Brancheverenigingen roepen gemeenten op projecten op gang te houden

Brandbrief naar gemeentelijke inkoopkantoren en ingenieursbureaus

gemeenten

In een gezamenlijke brief hebben zes brancheorganisatie een brandbrief gestuurd naar gemeentelijke inkoopkantoren en ingenieursbureaus. Daarin doen zij een beroep op deze gemeenten om lopende werken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en zelfs voorgenomen projecten eerder te laten uitvoeren.

De leden van de zes brancheorganisaties die de brief hebben ondertekend geven aan dat hun leden het grootste deel van hun infraomzet halen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Het belang van de continuïteit in de opdrachten- en geldstroom en continuïteit van de activiteiten is inmiddels al onderkend door de betrokken bewindslieden, maar ook door grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Daarom doen zij nu ook een beroep op gemeenten om dit voorbeeld te volgen, zo schrijven de zes voorzitters in de brief.

Opschorten stoppen

De brancheorganisaties stippen aan dat gemeenten op dit moment al een aantal werkzaamheden opschorten en dat ook het aantal aangekondigde werken een zorgelijke daling te zien geeft. De ondertekenaars geven aan dat zij vermoeden dat deze stagnatie voort lijkt te komen uit zorg of angst samenhangend met het COVID-19-virus.

Angst is ongegrond

In de brief leggen de brancheorganisatie uit dat deze eventuele angst ongegrond is. Op veel projecten kan veilig en verantwoord worden doorgewerkt. Daarbij wijzen ze ondermeer op het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat het ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen vrijdag in samenwerking met bouworganisaties en vakbonden heeft vastgesteld.

Maatschappelijke taken

In de brief wijzen de branches ook op het belang dat de aangesloten bedrijven, maar natuurlijk ook de gemeenten hebben om door te werken aan de gezamenlijke maatschappelijke taken zoals de energietransitie, uitbreiding van de woningvoorraad, verduurzaming, natuurherstel, mobiliteit en instandhouding van vitale netwerken.

Helpende hand

De branches bieden gemeenten ook de helpende hand, omdat zij bang zijn dat de voortgang van projecten ook wordt belemmerd door het uitvallen van gemeentelijke medewerkers door ziekte, ontbrekende thuiswerkvoorzieningen of oppasverplichtingen. Dat zijn veelal functionarissen die goedkeuring moeten geven, procedures in gang moeten zetten en de contacten hebben met nutsbedrijven om de werken voor te bereiden. Bij die problemen willen de branches graag de helpende hand bieden, bijvoorbeeld door ondersteuning van medewerkers van hun vaste leveranciers die kunnen helpen om werk en onderhoud eerder te laten plaatsvinden. Gemeenten kunnen ook een beroep doen op het ondersteuningsteam dat de zes brancheverenigingen momenteel vormen met Rijkswaterstaat.

De brief aan de gemeentelijke inkoopkantoren en ingenieursbureaus is ondertekend door Techniek Nederland, MKB INFRA, Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke NLingenieurs.