EW02 cover 600
15 juni 2018

BuildUpSkills

Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen en installeren

build upo skills.JPG

Welke kansen bieden de nieuwe Europese richtlijnen voor energieneutraal bouwen en installeren? Welke kennis hebben de bouw en de installatiebranche al in huis? En hoe kan de benodigde kennisinfrastructuur in de toekomst zo slim mogelijk worden ingericht? Deze en andere vragen stonden op 5 juni in Amersfoort centraal tijdens de BuildUpSkills-conferentie ‘Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen en installeren’.

Meer dan 130 vertegenwoordigers van bedrijven en onderwijsinstellingen namen deel aan de conferentie. BuildUpSkills is het Europese programma dat tot doel heeft de kennis en vaardigheden van vakmensen op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versterken.

Met bijdragen van onder andere Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra, een panel met Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra, Bouwend Nederlandbestuurder Jan Kets en FNV-bestuurder Ruud van den Bergh lieten de deelnemers zich inspireren voor het duurzaam versterken van vakkennis. Om de vakkennis in de bouw en de installatiebranche ook in de toekomst actueel te houden, gaven de sprekers hun visie op hoe zij de vernieuwingsslag binnen de bouw en de installatiebranche willen stimuleren.

Ruud Koornstra

Zo gaf Ruud Koornstra het advies vooral ook open te staan voor innovatieve ideeën van buiten de bouw en de installatiebranche: ‘Echte vernieuwing komt altijd van buitenaf, dus houd je ogen open.’

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra benadrukte het belang van samenwerken en van een leven lang leren: ‘Dankzij BuildUpSkills beschikken we over een hele goede leerbasis. Maar dit neemt niet weg dat we de leercultuur in bedrijven moeten blijven stimuleren. Want we willen immers niet alleen klaar zijn voor morgen, maar ook voor overmorgen!’

Aan de slag

Op de conferentie presenteerden de consortiumpartners van BuildUpSkills, waaronder Wij Techniek en Isso, ook de opbrengsten van de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaring. De BuildUpSkills advisor-app , die vakmensen via e-learning op meer dan zeventig vakelementen in staat stelt hun vakkennis actueel te houden, nam hierbij een belangrijke plaats in. De app is een concreet product dat vakmensen toegang geeft tot scholingsmogelijkheden, waarmee zij hun vakmanschap up-to-date kunnen houden. Met de app kunnen vakmensen van onderwerpen proeven om er daarna verdiepend mee aan de slag te gaan.’