EW04 Omslag 600
10 december 2019

Ingangsdatum gasketelwet schuift halfjaar op

CO

Toen de gasketelwet vlak voor de zomer werd aangenomen in de Tweede Kamer, heeft Techniek Nederland bedongen dat er nader onderzoek zou komen naar de kosten van de certificering voor MKB bedrijven en zzp'ers. Dit heeft geresulteerd in uitstel.

Zoals het er nu naar uitziet gaat de wet een halfjaar later in, per 1 juli 2020, met een overgangstermijn van een jaar voor de bedrijfscertificering. Het is nog geen formeel besluit, meldt Techniek Nederland op haar website, maar wordt vermoedelijk duidelijk zodra de AMvB in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Doorrekening kosten bedrijfscertificering pakt positief uit

Het ministerie heeft nader onderzoek laten doen naar de kosten voor certificering naar verschillende bedrijfsgroottes. Uit dit onderzoek bleek tijdens het MKB-toetsgesprek dat een aantal TN-leden in oktober heeft gevoerd met het ministerie dat de kosten van bedrijfscertificering (zoals bijvoorbeeld de kosten voor jaarlijkse audits) voor MKB bedrijven en zzp'ers beduidend lager zullen zijn dan we aanvankelijk dachten. Dit onderzoek wordt met de uitkomsten van het MKB-toetsgesprek en de uitwerking van de wet (Algemene Maatregel van Bestuur) naar verwachting nog voor de kerst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kwaliteitshandboek

Nu de wettelijke eisen en eindtermen nagenoeg bekend zijn, is Techniek Nederland met een werkgroep van leden aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek specifiek gericht op de CO-certificering. Dit handboek, dat alleen voor leden van Techniek Nederland beschikbaar komt, vult een belangrijk onderdeel van het certificeringsproces in. Het kwaliteitshandboek komt in januari 2020 beschikbaar.

Webinar CO-certificering op 21 januari 2020

Alles wat u moet weten over de CO-certificeringsregeling komt in dit webinar aan bod, zowel het opleidingsdeel als het bedrijfscertificeringsdeel. Het webinar, dat ook op een later moment teruggekeken kan worden, laat ondernemers aan het woord die al de eerste stappen hebben gezet en geeft de mogelijkheid aan kijkers om vragen te stellen.

E-learning opfrismodule

Omdat regelmatig uit de zelftoets blijkt dat monteurs onvoldoende actuele kennis hebben om de theorietoets en het praktijkexamen tot een goed einde te brengen, hebben Techniek Nederland en Wij Techniek besloten een e-learning opfrismodule te ontwikkelen. Deze module komt in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar.