EW07 omslag 600
20 maart 2020

Installatie en service bij woningcorporaties kan tóch doorgaan

onderhoud corporaties.JPG

Eerder berichten wij op deze website dat Techniek Nederland er ging voor pleiten dat monteurs ook achter de voordeur van corporatiewoningen moeten mogen werken tijdens de Corona-crisis. Na intensief overleg met Aedes is inmiddels overeengekomen dat werkzaamheden die veilig en volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen plaatsvinden, gewoon door mogen gaan.

In een bericht aan de aangesloten corporaties laat Aedes onder meer weten dat het mogelijk blijft om binnen de RIVM-richtlijnen verantwoorde oplossingen te zoeken voor spoedreparaties en regulier ketelonderhoud. Daarbij moet de veiligheid van bewoners en monteurs gewaarborgd zijn.

Volgens Aedes is het ‘goed uitlegbaar dat regulier, niet-spoedeisend, onderhoud waarbij huurders aanwezig zijn uitgesteld wordt.’ Aedes meldt ook dat werk in projecten waarbij geen huurders aanwezig zijn zoveel mogelijk moet doorgaan. Denk daarbij aan nieuwbouw en werk in leegstaande huizen.

Kleine slag om de arm: Omdat het gaat om een advies, staat het individuele corporaties vrij om een eigen lijn te kiezen.