EW09 cover 600
21 december 2018

Lichtpuntjes voor vergroening gebouwde omgeving

Klimaatakkoord mislukt

warmtepomp

Het Klimaatakkoord lijkt in de knop gebroken. De milieubeweging, de FNV en in optocht daarachteraan de linkse oppositiepartijen zijn inmiddels weggelopen van de klimaattafels die de afgelopen weken hard werkten aan een tussenakkoord. Aan de tafel voor de gebouwde omgeving kunnen voorzichtig nog wel wat duimpjes omhoog.

Ondanks het weglopen van partijen van de onderhandelingstafels zal Nijpels later vandaag een tussenakkoord presenteren. Dat akkoord en ook de eigen voorstellen waarmee het kabinet later vandaag komt zullen de komende maanden worden doorgerekend door het PBL om te kijken of ze voldoende zijn om de doelstelling te halen; in 2030 49 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990.

Lichtpuntjes

Het kabinet zal vandaag na de Ministerrraad met twee varianten komen voor het verder verhogen van de energiebelasting op aardgas. Dat zal indirect effect hebben op een investering in bijvoorbeeld warmtepompen om je huis deels of helemaal elektrisch te verwarmen.

Vergroeningssubsidie

Een andere concrete maatregel uit het ‘tussenakkoord’ is een subsidiepot van 500 miljoen euro voor woningcorporaties. Corporaties die woningen verduurzamen, kunnen hieruit een deel van de kosten vergoed krijgen. Daarmee kunnen, als het goed is, 100 duizend sociale huurwoningen gasvrij of gasarm worden gemaakt.

Subsidie voor huiseigenaren

Het kabinet gaat ook extra subsidiegeld vrijmaken voor particuliere huiseigenaren die hun woning willen vergroenen. Er worden bedragen genoemd van tussen de 100 tot 150 miljoen die hiervoor beschikbaar zouden gaan komen.

Gebouwgebonden financiering

En hoewel ook dit voorstel nog nader uitgewerkt moet worden en er ook een wetswijziging noodzakelijk is, is het de bedoeling dat huiseigenaren vanaf 2021 gebruik kunnen maken van een gebouwgebonden financiering, een lening die aan de woning gekoppeld is in plaats van aan de huiseigenaar zelf.

Later vandaag presenteert Nijpels het tussenakkoord.....