Omslag_EW05 600
7 april 2020

Mogelijk langere levertijden luchtbehandelingskasten

Daikin zoekt oplossingen via extra toeleveranciers en luchtvrachten uit Azië

hoogerwerf

Eerder berichtte E&W op deze site dat veel leveranciers verwachten bijna ongestoord te kunnen blijven leveren. Edwin Hoogerwerf, directeur Daikin Nederland, is niet pessimistisch maar verwacht dat met name de levertijden van koudwatermachines en luchtbehandelingskasten langer kunnen worden de komende maanden.

‘Tot nu toe is Daikin in staat gebleken de uitdagingen het hoofd te bieden’, zegt Hoogerwerf. De maatregelen zijn inmiddels ver doorgevoerd in onze fabrieken. Hoewel we onze uiterste best doen om de impact hiervan voor onze klanten te beperken, kunnen we er niet omheen dat de levering van sommige producten wordt beïnvloed. Wel hebben we voor de komende maanden voldoende voorraad, omdat de vraag elders in Europa minder is.’

Beperkte capaciteit

Alle producten blijven beschikbaar of komen weer beschikbaar, benadrukt Hoogerwerf. Wel geeft hij aan dat in de fabrieken in verband met de veiligheid van de medewerkers op dit moment wordt gewerkt met een beperkte capaciteit. ‘Installateurs dienen daarom wel rekening te houden met iets langere levertijden. Dit geldt vooral voor de grotere koudwatermachines en luchtbehandelingskasten. Die worden namelijk geproduceerd in Italië. Daar is de beperkte capaciteit vooralsnog beschikbaar voor afnemers die essentieel zijn in de bestrijding van het Corona-virus, zoals ziekenhuizen. Maar split-systemen voor kleinere toepassingen als in woningen, die elders worden geproduceerd, kunnen we goed uitleveren momenteel.’

Grenscontroles

Hoogerwerf geeft aan dat er op dit moment sprake is van een uitzonderlijke situatie. Ook Daikin is afhankelijk van inperking van de verspreiding van het Corona-virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen van overheden in binnen- en buitenland. Als voorbeeld noemt Hoogerwerf de vertraging bij sommige grensovergangen door extra controles. ‘Daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Vooralsnog blijven wij ons inspannen om waar nodig op zoek te gaan naar alternatieven, zodat wij onze klanten zoveel mogelijk kunnen blijven ondersteunen in de uitvoering van hun opdrachten. En tot nu toe gaat dat gelukkig goed.'

Lees ook: Veel leveranciers voorzien nog geen grote leveringsproblemen