EW03 cover 600
20 september 2018

Onderzoek naar brandincidenten zonnepanelen

zonnepaneel.JPG

Op aandringen van Uneto-VNI doet TNO op korte termijn onderzoek naar de oorzaak van brandincidenten met zonnepanelen. De brancheorganisatie wil duidelijkheid wat precies de reden is voor de brandjes.

Hoewel op dit moment niet bekend is of leden van de vereniging betrokken zijn geweest bij de installaties die de brand hebben veroorzaakt, dringt de brancheorganisatie er bij haar leden – in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek - nu al op aan om de regels te volgen voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Op basis van de uitkomsten belooft Uneto-VNI snel met concrete maatregelen te komen.

Goed opgeleide installateurs

De booming markt voor zonnepanelen heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken en die zijn lang niet allemaal lid van Uneto-VNI, zo is te lezen in een persbericht van de vereniging. ‘Vakbekwame installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie installaties worden gesteld, óók en vooral op het gebied van veiligheid. Wij bieden al jaren een speciale opleiding aan voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties. Bedrijven die hun medewerkers deze opleiding laten volgen, zijn gecertificeerd. Ze zijn te vinden op de website www.qbisnl.nl.

APK-keuring

Uneto-VNI denkt dat een verplichte opleveringsinspectie en een verplichte APK-keuring voor álle installaties in woningen waarvoor de organisatie al jaren pleit, incidenten kan voorkomen. ‘Zonnepanelen worden meegenomen in zo’n keuring. Recent hebben wij samen met NEN een nieuwe norm opgesteld waaraan zo’n APK-keuring moet voldoen. Deze norm stelt installateurs in staat om efficiënt en eenduidig een algemene periodieke keuring (APK) voor de installaties in woningen uit te voeren.