EW06 Omslag 600
1 april 2020

Ook bedrijfsonderdelen moeten gebruik kunnen maken van NOW

Techniek Nederland pleit voor aanpassing noodmaatregel

Terpstra

Op 31 maart kondigde minister Koolmees aan dat het NOW-loket op maandag 6 april opent. Concerns die door de coronacrisis hun omzet sinds 1 maart hebben zien dalen, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV een aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen. Techniek Nederland vindt dat ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen aanspraak zouden mogen doen op het noodfonds.

‘Afzonderlijke bedrijfsonderdelen kunnen te kampen hebben met relatief zware omzetverliezen’, zegt voorzitter Doekle Terpstra in een reactie op de aankondiging van Koolmees. ‘Met de huidige noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kunnen bedrijven alleen werktijdverkorting aanvragen als zij op concernniveau minimaal 20% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Het gemiddelde omzetverlies van alle bedrijfsonderdelen samen is – onterecht, vinden wij - het uitgangspunt.’

Gemiddeld 20%

Bedrijfsonderdelen die tijdelijk heel slecht draaien geen aanspraak kunnen doen op het noodfonds, omdat het concern gemiddeld minder dan 20 % omzetverlies lijdt. Als het aan Techniek Nederland ligt, komen bedrijfsonderdelen (met of zonder aansluitnummer) met een omzetverlies van minimaal 20% daarom zelfstandig ook in aanmerking voor de NOW-regeling.

Onnodige ontslagen

Samen met andere brancheorganisaties gaat Techniek Nederland zich daarvoor sterk maken bij minister Koolmees. Terpstra: 'In de praktijk kan de huidige regeling leiden tot ontslagen van technische vakmensen bij bedrijfsonderdelen die onevenredig zwaar worden getroffen door de coronacrisis. Ik maak me dus sterk voor die mensen die we over een paar maanden weer heel hard nodig.

Lees ook:

UWV opent het NOW-loket op 6 april