EW06 Omslag 600
4 juni 2020

RIVM: geen bewijs voor coronaverspreiding via aerosolen

Nieuwe aflevering in ventilatie-soap

ventilatie-gratis

Het doel van Techniek Nederland was om helderheid te verschaffen over de rol van ventilatie bij het voorkomen van coronabesmettingen. Meerdere malen vroeg de brancheorganisatie het RIVM helderheid te verschaffen. In de laatste aflevering van de installatie-soap schrijft het Rijksinstituut dat er géén bewijs is voor coronaverspreiding via aerosolen. Maar er is ook een cliffhanger: nader onderzoek kán leiden tot een herziening van dat standpunt.

Op verzoek van Techniek Nederland verschafte het RIVM al op 20 mei helderheid over de vraag of het coronavirus via kleine druppeltjes (aerosolen) besmettingen kan veroorzaken. Vorige week ontstond daarover toch weer twijfel door onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Reden voor de brancheorganisatie om het Rijksinstituut nogmaals om helderheid te vragen. Het RIVM onderschrijft de uitkomsten van het UvA-onderzoek dat aerosolen in een slecht geventileerde ruimte langer blijven hangen, maar blijft bij haar eerdere standpunt dat er onvoldoende bewijs is dat het virus via kleine druppeltjes besmettingen kan veroorzaken.

Ventilatie-soap

Of hiermee een einde is gekomen aan wat langzamerhand een ‘ventilatie-soap’ genoemd kan worden, is onduidelijk. Al sinds het uitbreken van de coronacrisis heerst in installatieland onzekerheid. Hoewel het op dit moment nog niet bewezen is, zegt ook het RIVM - net als verschillende universiteiten en instituten - te onderzoeken of aerosolen tóch een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Het instituut houdt de ontwikkelingen rond dit onderwerp daarom in de gaten, zo schrijft ze en geeft aan dat wanneer bewijs wordt gevonden dat coronabesmetting wél via aerosolen kan plaatsvinden, dat kan leiden tot herziening van het RIVM-standpunt.

Geldende richtlijnen

Feit is dat ventileren in het algemeen belangrijk is. Dat wordt in de laatste brief van het RIVM wederom bevestigd. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Aanvullende maatregelen voor ventilatiesystemen zijn echter volgens het Rijksinstituut niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd.