EW07 omslag 600
20 mei 2020

Verspreiding van corona via de lucht is niet aangetoond

RIVM vindt goede ventilatie belangrijk, maar ziet geen verband met corona

terpstra

Kan het coronavirus zich verspreiden via de lucht? Die vraag stelde Techniek Nederland aan het RIVM. Het antwoord van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is duidelijk: Verspreiding van corona via de lucht is niet aangetoond.

Aanleiding voor de vraag die voorzittter Doekle Terpstra van Techniek Nederland twee weken geleden in een brief stelde aan het RIVM was het advies van REHVA. De Europese vakorganisatie voor ventilatie, verwarming en airconditioning stelde daarin dat er aanwijzingen waren dat het coronavirus zich ook via de lucht kan verspreiden, bijvoorbeeld in scholen en kantoren. Daarover ontstond onrust onder installateurs die de brancheorganisatie vroegen helderheid te verschaffen. Die helderheid is er nu volgens Terpstra. ‘Het RIVM geeft in een antwoord aan dat niet is aangetoond dat het coronavirus zich verspreidt via de lucht. Ik ben blij met de snelle en duidelijke uitspraak van het RIVM. Onze leden moeten correcte en feitelijke informatie kunnen geven. Hun klanten rekenen daarop. Deze uitspraak van het RIVM geeft die helderheid.’

Aanpassen niet nodig

Het RIVM kreeg niet alleen van Techniek Nederland, maar ook van het ministerie van VWS, TNO en het GGD, vragen over de mogelijke rol van aerogene verspreiding van het coronavirus. Het instituut baseert haar conclusie op de huidige inzichten. Volgens het RIVM zijn er dus ook geen aanwijzingen dat ventilatiesystemen een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus. 

Volg richtlijnen en onderhoudsinstructies

Het RIVM concludeert dus dat het aanpassen van ventilatiesystemen niet nodig is voor de bestrijding van het coronavirus, maar benadrukt nog wel dat goede ventilatie belangrijk is en blijft. Niet om daarmee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar wél om een prettig en gezond binnenklimaat te creëren. Installateurs zouden daarom de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies moeten volgen. In tijden van corona, maar óók daarna.