EW06 Omslag 600
12 maart 2020

Techniek Nederland vraagt om steun voor installatiebedrijven

Corona-crisis

covid-19.JPG

Ondernemersorganisatie Techniek Nederland roept de overheid op om zo spoedig mogelijk met een noodplan te komen om de indirect door Corona getroffen bedrijven snel te hulp te komen. ‘De economisch gezonde bedrijven in de technische installatiebranche mogen niet de dupe worden van de coronacrisis’, zegt voorzitter Doekle Terpstra die de overheid vraagt om direct met steunmaatregelen te komen.

Steeds meer bedrijven, overheden en zorginstellingen schorten het onderhoud van technische installaties op uit angst voor de verspreiding van het coronavirus, zo weet Techniek Nederland van haar leden.

Opdrachtgevers ‘op slot’’

Alle deelsectoren van de installatiebranche hebben last van de maatregelen tegen het coronavirus. Steeds meer technisch dienstverleners en installateurs kampen met serieuze problemen doordat grote opdrachtgevers ‘op slot’ gaan. Enkele bedrijven hebben inmiddels deeltijd-ww aangevraagd. Techniek Nederland verwacht dat de situatie snel nijpend zal worden nu de crisis langer duurt.

Directe schade

Veel opdrachtgevers laten alleen bij storingen die directe impact hebben op het primaire bedrijfsproces nog monteurs toe. Technisch dienstverleners, voor wie beheer en onderhoud cruciaal zijn, lijden daardoor direct schade.

Lees ook: Kabinet ondersteunt ondernemer bij Corona-crisis

Vijf concrete maatregelen

Techniek Nederland dringt aan op een stevig noodpakket dat bestaat uit vijf concrete maatregelen:

  1. Een snel opneembaar overbruggingskrediet met gunstige voorwaarden kan ervoor zorgen dat ondernemingen de ergste periode doorkomen.
  2. Versnelde openstelling van de regeling Borgstelling MKB-kredieten; daarmee verstrekt de overheid garanties waardoor de kredietverlening op gang blijft.
  3. Soepeler invorderingsbeleid van de fiscus voor bedrijven met tijdelijke liquiditeitsproblemen.
  4. Verbeteringen van de regeling werktijdverkorting.
  5. Tijdelijke verruiming van de verliesrekening en tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving.