EW06 Omslag 600
28 januari 2019

Terugleversubsidie zonnepanelen op z’n vroegst op 1 januari 2021

zonnepanelen2.JPG

Minister Wiebes verlengt de huidige salderingsregeling tot minstens eind 2020. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk wilde de minister van EZ de terugleversubsidie laten ingaan op 1 januari 2020, maar de uitvoering blijkt complexer dan hij dacht.

De minister kondigt in de brief aan te gaan onderzoeken hoe hij de zorgen die er zijn met betrekking tot de uitvoering kan wegnemen. Het zou ook nog uit kunnen draaien op een ander ‘werkbaar alternatief instrument’, zo schrijft hij.

Doelgroepen

Eind maart komt hij met een nieuw uitgewerkt voorstel. Daarin wil de minister rekening houden met ten minste de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties. Wiebes: ‘Vanuit praktisch oogpunt blijf ik streven naar een regeling die zoveel mogelijk doelgroepen kan bedienen. Daarmee beoog ik ook invulling te geven aan de afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.’

Lees ook:

- Salderingsregeling in 2020 vervangen door terugleversubsidie (18 juni 2018)

- Saldering: hoe lang nog? (feb. 2016)