EW09 cover 600
22 februari 2018

TNO start onafhankelijk onderzoek Topline cv-ketels uit 2006-2009

topline 5

Op verzoek van Nefit start TNO een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s van Nefit Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. TNO verwacht het onderzoek binnen enkele maanden af te ronden.

Naar aanleiding van de commotie die ontstond na een reportage van RTL op 9 januari is Nefit over het onderzoek in gesprek met TNO. Na formulering van de onderzoeksvragen en toetsing hiervan door de NVWA, verstrekte de ketelfabrikant vandaag de officiële opdracht aan TNO.

Doel

Doel van het onderzoek is waarheidsvinding omtrent mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s bij Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. Uit het onderzoek moet ook blijken of de sinds 2009 door Nefit in afstemming met de NVWA genomen maatregelen al dan niet toereikend zijn. Om de neutraliteit van het onderzoek te waarborgen, zijn de onderzoeksvragen vooraf afgestemd met de NVWA en getoetst door onafhankelijk adviseur Harm Valk, senior adviseur en partner bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Kamervragen

Onlangs antwoordde minister Bruins op Kamervragen dat bij deze toestellen het gevaar van koolmonoxidevergiftiging niet aannemelijk lijkt. De minister gaf ook aan dat Nefit geen informatie heeft verzwegen voor de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en dat Nefit zich heeft gehouden aan de wettelijke verplichtingen voor wat betreft het melden van problemen met CV-ketels.

Lopende maatregelen

In de periode 2006-2009 zijn in Nederland 128.900 Topline toestellen verkocht. Nefit heeft in 2009 bij de NVWA problemen gemeld met de cv-ketels van het type Topline. Naar aanleiding van deze melding zijn passende maatregelen getroffen. In 2016 werd de lopende corrigerende actie opgeschaald, waarbij eindgebruikers en installateurs in februari 2017 middels een brief werden opgeroepen de originele brander van deze toestellen tijdens regulier onderhoud, uiterlijk eind 2018, te laten vervangen. Nefit roept consumenten met een Topline toestel die nog geen periodiek onderhoud hebben gepland, of niet weten of de originele brander van hun Topline toestel uit 2006 -2009 al is vervangen, contact op te nemen met hun installateur of met Nefit.

Tegemoetkoming

Nefit zegt in het persbericht er alles aan te doen om gebruikers van deze toestellen tegemoet te komen. Zo is het vervangen van de originele brander door de installateur tijdens regulier onderhoud kosteloos. Constateert de installateur dat de warmtewisselaar van het toestel defect is, dan wordt deze onder garantie vervangen. Tot eind 2018 geldt een coulanceregeling: bij vervanging van een defecte warmtewisselaar brengt Nefit in afwijking van de garantiebepalingen tijdelijk geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening. Deze tijdelijke coulanceregeling is van toepassing op Topline toestellen uit 2006 – 2009 en geldt met terugwerkende kracht. Eerder door Nefit verstuurde facturen voor vervanging van een defecte warmtewisselaar zullen aan de installateurs worden gecrediteerd.