EW11 cover 600
25 september 2018

Uneto-VNI noemt behoud leerwerkplekken klein succesje

Terpstra

Voorzitter Doekle Terpstra kondigde het al aan in zijn reactie op de miljoenennota, de bezuiniging op leerwerkplekken die het kabinet voor ogen had, moest van de baan. De Tweede Kamer is meegegaan in die redenering en schrapte met de steun van de ‘Red de Leerbaan’-motie van Asscher een bezuiniging van 19,5 miljoen euro.

‘Praktijkleren, de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg (BBL), is hét succesverhaal van ons technisch onderwijs’, benadrukte Terpstra nog maar een keer. ‘Daarop bezuinigen zou de broodnodige instroom van technici en daarmee de energietransitie in gevaar brengen.’

Lobby

Terpstra is blij dat de lobby van onder andere de brancheorganisatie succesvol is geweest. ‘Dat is belangrijk voor onze leden die zelf al veel investeren in het opleiden van technici, al ben ik nog niet helemaal tevreden.’

BBL enorm belangrijk

Uneto-VNI gaat samen met VNO-NCW en andere branches tot het uiterste strijden voor een blijvende en volledige subsidiëring van leerwerkplekken. Voor de installatiebranche is het traject van het opleiden van leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) enorm belangrijk. Leerlingen gaan één dag per week naar school en de overige vier dagen zijn ze aan het werk bij een bedrijf waar zij onder begeleiding in de praktijk het vak leren.