Omslag_EW05 600
2 september 2020

Verlenging NOW vanaf 1 oktober

Doekle Terpstra vraagt maatwerk voor laat-cyclische installatiesector

NOW30-beste

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie periodes van drie maanden. Vanaf 2021 wordt de regeling wel soberder en komen minder bedrijven in aanmerking voor steun. Een punt van zorg voor Doekle Terpstra (TN) die inschat dat installatiebedrijven altijd pas wat later dan andere bedrijven ‘last hebben’ van een economische dip.

Het kabinet bouwt de tegemoetkoming voor loondoorbetaling in stappen af. Tot het eind van dit jaar komen bedrijven in aanmerking voor steun als hun omzet met minstens 20% is gedaald. Vanaf 1 januari 2021 ligt die grens bij een omzetdaling van 30%. Ook de maximale vergoeding van de loonkosten gaat in stapjes omlaag naar 70 % (vanaf 1 januari 2021) en drie maanden later naar 60%.

Uitgeklede NOW

Een uitgeklede NOW begin volgend jaar komt volgens Terpstra ‘precies op het verkeerde moment.’ Hij begrijpt dat het kabinet bedrijven wil aansporen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit, maar wijst in een reactie op het bijzondere karakter van de technieksector. ‘Wij zijn een groeisector. Onze langetermijnvooruitzichten zijn nog altijd positief. Wij hebben een regeling nodig die bedrijven door de storm heen helpt én ervoor zorgt dat wij onze technische vakmensen kunnen behouden.’

Laat-cyclisch

De voorzitter vindt dat het kabinet maatwerk zou moeten leveren. ‘De NOW moet vanaf januari 2021 extra ruimte bieden voor laat-cyclische sectoren zoals de installatiebranche. Onze leden zullen pas begin volgend jaar de klappen krijgen van deze crisis. Juist dan wordt het moeilijker om in aanmerking te komen voor NOW én de vergoeding gaat omlaag. Dat zou anders moeten.’

Deel- en Omscholings-NOW

Eerder al pleitte Techniek Nederland voor een Deel- en Omscholings-NOW. De voorman van de installatiebranche is blij dat het kabinet die oproep voor een belangrijk deel heeft overgenomen. Voor het begeleiden naar nieuw werk en voor (om)scholing stelt het kabinet meer dan 1 miljard euro beschikbaar. Terpstra: ‘Om- en bijscholing zijn cruciaal in deze crisis. De technieksector heeft veel behoefte aan werknemers met green skills. Dankzij omscholing kunnen vakmensen instromen vanuit branches waar de vooruitzichten op de arbeidsmarkt minder goed zijn.’

 

factsheet.JPG

De belangrijkste wijzigingen in de NOW 3

In een factsheet staat alle informatie over NOW 3 nog even op een rijtje