Omslag_EW05 600
24 juli 2020

Webinar “Luchtkwaliteit binnen de wet kwaliteitsborging bouw”

ATT

In het TKI-project “SecureVent” zijn door de partners TNO, Acin, FME-VLA en Techniek Nederland eenvoudige meetinstrumenten en protocollen ontwikkeld voor het snel kunnen vaststellen van de integrale prestatie van de luchtinstallatie in woningen. Op dinsdag 8 september van 15:00-16:00 uur organiseert TNO een webinar waarin het ingaat op de resultaten.

Met de komst van de wet kwaliteitsborging bouw en de erkenningsregeling ventilatie krijgen opdrachtgevers een sterkere positie ten opzichte van aannemers. Aannemers zullen hun opdrachtgevers beter moeten informeren over de bouwkwaliteit die ze leveren. Ook zal er meer gecontroleerd gaan worden op de integrale prestaties van luchtinstallaties in woningen.

Tijdens het webinar op 8 september wordt ingegaan op wat dit betekent voor de bouw- en installatiesector? Zijn 100% prestatiemetingen nodig en zo ja, hoe kunnen we dat organiseren en betaalbaar uitvoeren?

Aanmelden

U kunt deelnemen aan dit webinar door zich aan te melden via deze link 

Lees ook de eerder in het vakblad E&W Installatietechniek verschenen artikelen over dit onderwerp:

Programma

  • Wet kwaliteitsborging bouw & erkenningsregeling ventilatie – André Meester
  • Metingen in de praktijk: luchtvolumestroom, luchtdichtheid, geluid – Wouter Borsboom (TNO)
  • Toepassing in de praktijk van specifieke meetinstrumenten: luchtvolumestroom & luchtdichtheid – Niek-Jan Bink (ACIN)
  • Toepassing in de praktijk van specifieke meetinstrumenten: geluid – Pieter van Beek (TNO)
  • Opleidingsmodules – Jan Cromwijk (ISSO) & Nico van Leeuwen (ROVC)

Het webinar wordt gepresenteerd door Remi Hompe van de VLA