Omslag_EW05 600
4 november 2019

Zes tips voor een veilige rookgasafvoer in flats en appartementen

Fred Vos-klein

Onlangs bracht Techniek Nederland bij gebouwbeheerders en Verenigingen van Eigenaren nog eens nadrukkelijk de risico’s van niet goed geïnstalleerde rookgasafvoeren in flats en appartementengebouwen onder de aandacht. Een van de belangrijkste adviezen was: schakel een goede installateur in die is aangesloten bij de brancheorganisatie. Weet u al precies hoe u die klant het beste kunt helpen?

De vervanging van de cv-ketel in een flat of appartementencomplex kan risico’s met zich meebrengen als dat niet op de juiste vakkundige manier wordt aangepakt. Lees daarom de zes adviezen van klimaatexpert Fred Vos van Techniek Nederland.

 1. Een rookgasafvoerkanaal voor VR-ketels is niet geschikt voor HR-ketels
  Bij het installeren van HR-ketels moet het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal altijd worden aangepast óf meteen worden vervangen door een rookgasafvoerkanaal dat geschikt is voor HR-ketels. Als dit niet gebeurt levert dat gevaarlijke situaties op, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

 2. Aanpassing rookgaskanaal mag nooit een sluitpost zijn
  Maak uw klant (VvE of particuliere eigenaren) duidelijk hoe gevaarlijk het is de eventueel noodzakelijke aanpassing of vervanging van het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal te zien als een sluitpost. Kostenoverwegingen mogen nóóit een reden zijn om geen budget te reserveren. Zorg dat zij de aanpassing/vervanging van het rookgasafvoerkanaal standaard opnemen in het meerjarenonderhoudsplan. Zo worden de leden van de VVE nooit geconfronteerd met een eenmalige grote uitgave, maar worden de kosten gespreid in de tijd.

 3. Inspecteer gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal
  Ook bij vervanging van een HR-ketel door een níeuwe HR-ketel moet het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal worden geïnspecteerd. Net als een cv-ketel heeft ook een rookgasafvoerkanaal een beperkte technische levensduur. Uw klanten zijn zich daar vaak niet van bewust. Het is dus uw plicht hen daarop te wijzen.

 4. Controleer het type RGA
  Ga voordat u samen met uw klant de keuze maakt voor een nieuwe cv-ketel na welk type gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal aanwezig is en welke typen cv-ketels hierop kunnen worden aangesloten. Vervang nóóit de cv-ketel van een individuele bewoner zonder dat de VvE hiervan op de hoogte is.

 5. Help de VvE bij de communicatie naar de bewoners
  Een VvE heeft als taak duidelijk te communiceren naar de bewoners. Bijvoorbeeld door individuele bewoners die besluiten een VR-ketel te vervangen door een HR-ketel, op de hoogte te stellen dat in dat geval tegelijkertijd ook het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal moet worden aangepast of vervangen. Help de VvE hierbij.

 6. Wijs de VvE op te raadplegen documenten of sites
  De VvE zou altijd op de hoogte moeten zijn van de belangrijkste aandachtspunten en regels rond cv-ketelvervanging en een veilig gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal. Nuttige informatie hierover vinden zij in de publicaties Handreiking en het Infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren   van de Rijksoverheid.

 

Fred Vos is expert van Techniek Nederland op het gebied van klimaat, cv-installaties en koolmonoxiderisico’s. Op 26 oktober 2019 vertelde Fred op Radio1 in de uitzending van Radar Radio over de mogelijke risico’s bij het vervangen van cv-ketels in flats of appartementencomplexen.