Omslag_EW05 600
9 september 2022

Opstopping stroomnet in Limburg en Brabant (tijdelijk) opgelost

Ben Voorhorst maakt 1.700 megawatt vrij op Brabants en Limburgs stroomnet

werken op hoogte

Begin juni werd bekend dat bedrijven in Noord-Brabant en Limburg geen nieuwe aansluitingen meer krijgen voor de afname van elektriciteit. Energieminister Jetten wees Ben Voorhorst aan als speciaal coördinator om dit probleem op te lossen. De oud-directeur van netbeheerder TenneT maakt 1.700 megawatt vrij. Vooral door ‘slimmer’ gebruik te maken van de bestaande netcapaciteit.

De stroomafnemers in de twee zuidelijke provincies hebben weer lucht na de zoektocht van Voorhorst die volgens TenneT een hoeveelheid stroom oplevert vergelijkbaar met 10 keer het verbruik van een stad als Maastricht. Maar hoe realiseren de provincies die slimmigheidjes en is het voldoende voor de langere termijn? Dat laatste is zeker niet  het geval. Dankzij de ingreep kunnen alle grootverbruikers van energie die nu op een wachtlijst staan, binnen afzienbare tijd worden aangesloten. Dit geldt echter niet voor alle aanbieders die groene stroom opwekken met zon- en windparken. Voor een deel van hen blijft de wachtlijst van kracht.

Niet altijd op elk moment beschikbaar

Op de korte termijn vindt Voorhorst dat we de oplossing moeten zoeken in het loslaten van het idee dat we altijd een gegarandeerde hoeveelheid energie beschikbaar is. Bedrijven zullen hun vraag naar stroom moeten verschuiven naar momenten waarop de vraag nu meestal laag is, zoals in de nacht of in het weekend, vindt de speciale coördinator. Het voordeel voor de industrie van dit slimmere gebruik van het net is dat elektriciteit op die momenten vaak goedkoper is, waardoor er voor energie-intensieve ondernemingen kostenvoordelen zijn te boeken.

Marktwerking

TenneT en Enexis geven aan dat de benodigde oplossingen haalbaar zijn met marktwerking, bijvoorbeeld door bedrijven een vergoeding te geven als ze op drukke momenten minder stroom afnemen. Ook zouden energiecentrales tijdelijk minder moeten produceren als er een groot aanbod is van groene elektriciteit. Maar de netbeheerders willen in geval van nood ook kunnen ingrijpen. Daartoe moet de regelgeving worden aangepast.

Geen permanente oplossing

De voorstellen van Voorhorst zijn geen permanente oplossing. De komende jaren zijn meer ingrepen nodig om iedereen te kunnen aansluiten. Uitbreiding van het elektriciteitsnet in Noord-Brabant en Limburg blijft noodzakelijk. Het net in Brabant moet grofweg drie keer zo groot worden en in Limburg verdubbelen. TenneT trekt hier de komende 10 jaar 2 miljard euro voor uit. Tot het zover is moeten we het volgens Voorhorst zoeken in een betere onderlinge samenwerking. Vergunningen moeten sneller worden vergeven, zodat sneller gebouwd kan worden. Dit vergt nauwere samenwerking tussen netbeheerders, provincies en gemeenten. Daarnaast moet de industrie sneller flexibiliseren.