EW06 Omslag 600
30 november 2022

Prefab bouwers slaan installateur steeds vaker over

Marktscan industriële woningbouw

marktscan Ventilair_foto_web2

Prefab bouwen, ook bekend als industriële woningbouw, is bezig aan een voorzichtige opmars in de bouwwereld. Er komen steeds meer woningfabrieken, zo is deze maand te lezen in het vakblad E&W,  maar ook installateurs en groothandels zijn aan het ‘prefabben’. Reden genoeg voor Ventilair hen om eens wat vragen te stellen aan deze industriële woningbouwers. Zo blijkt kennis over installaties nog vaak te ontbreken.

Het onderzoek van Ventilair werd afgelopen zomer uitgevoerd. De onderzoeksdoelgroep bestond uit 112 bedrijven die actief zijn binnen de industriële woningbouw. Ruim de helft van de bereikte bedrijven was bereid om deel te nemen aan het onderzoek. De vragen in dit onderzoek waren gericht op typering van de prefab activiteiten, gebruikte materialen en de mate van betrokkenheid bij installaties, ventilatie in het bijzonder. 

Installateur steeds vaker overgeslagen

Uit het onderzoek blijkt dat de prefab woningbouwer zich steeds meer met de installatie bezig houdt. Dit komt overeen met wat Ventilair al eerder publiceerde in hun Trendrapport W-Installaties bij Industriële Woningbouw. Ook toen ging het er al over dat deze industriële woningbouwers steeds vaker de installateur overslaan en zelf de installaties in de fabriek gaan aanbrengen. Wat ook naar voren kwam uit het onderzoek is dat het die prefab bouwers ontbreekt aan de juiste kennis. Dat is dus een gat waar installateurs en fabrikanten in moeten stappen.

Resultaten

De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor iedereen die actief is met industriële woningbouw, dat wil zeggen de prefab bouwers zelf, maar ook adviseurs, installateurs en fabrikanten. Om de resultaten van dit onderzoek te delen, heeft Ventilair ze in een interactieve PDF geplaatst. Bent u actief met prefab woningbouw, dan doet u ongetwijfeld waardevolle kennis op uit de resultaten. Het onderzoeksrapport is te downloaden via de website van Ventilair

Lees ook: