Omslag_EW05 600
5 april 2024

PvE borgt gezond binnenklimaat kwetsbare zorggroep

PvE Zorg-opening

Het Programma van Eisen (PvE) Gezond Binnenklimaat voor Langdurige Zorg gaat zorgen voor een verbetering van de leefomgeving voor cliënten en medewerkers binnen de langdurige zorgsector. Eind maart overhandigde Remi Hompe, voorzitter van Stichting Binnenklimaattechniek, het eerste exemplaar aan Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland.

Mensen met een kwetsbare gezondheid stellen hogere eisen aan het binnenklimaat dan een gemiddeld gezond volwassen persoon. De Stichting Binnenklimaattechniek biedt professionals in de utiliteitssector met deze publicatie hulpmiddelen bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van binnenklimaatinstallaties.

Gids

Het initiatief voor het opstellen van dit PvE benadrukt het belang dat de stichting hecht aan een aangepast binnenklimaat dat voldoet aan de specifieke behoeften van een bijzonder kwetsbare groep mensen die significant meer tijd binnenshuis doorbrengen dan de gemiddelde persoon. Het PvE dient als gids voor het stellen van adequate eisen aan het binnenklimaat, wat bijdraagt aan een verbeterde gezondheid, comfort, en algehele welzijn van zowel cliënten als zorgpersoneel.

Specifieke richtlijnen

Tot op heden waren er geen specifieke richtlijnen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg. Het PvE biedt voor het eerst duidelijke en specifieke criteria in deze sector. Het is een handreiking om eisen te stellen aan de parameters lucht en temperatuur, aangevuld met installatietechnische geluidsniveau eisen, in gebouwen voor langdurige zorg die zoveel mogelijk afgestemd zijn op de primaire gebruikers: de bewoners en het zorgpersoneel.

Tevredenheid en welbevinden

Het PvE is van grote waarde voor zorginstellingen, eigenaren van zorgvastgoed, aannemers, en installateurs die te maken hebben met de uitdagingen van verduurzaming, renovatie, of nieuwbouw in deze sector. Door te voorzien in deze gerichte richtlijnen, faciliteert het PvE niet alleen een betere kwaliteitscontrole en -sturing op het binnenklimaat maar bevordert het ook direct de tevredenheid en het welbevinden van cliënten en het zorgpersoneel.

 

Lees ook:

web Overhandiging PvE Langdurige Zorg - maart 2024

Plan van Eisen Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg

Het PvE Gezond Binnenklimaat Langdurige Zorg is het resultaat van een samenwerking tussen Binnenklimaat Nederland, TVVL en Gezond Binnen. De publicatie bouwt voort op eerdere initiatieven gericht op een gezonde leef- en werkomgeving zoals het PvE Gezonde Kantoren uit 2021 en het PvE Gezonde Woningen uit 2022. Het rapport kan worden gedownloaded op de website van de Stichting Binnenklimaattechniek.

Foto: Remi Hompe (l), voorzitter van Stichting Binnenklimaattechniek, overhandigt het eerste exemplaar van het PvE aan Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland.