EW07 omslag 600
13 februari 2024

Salderingsregeling blijft overeind

Eerste Kamer stemt tegen afbouw salderingsregeling na 2025

zonnepanelen 2

Het heeft lang geduurd voordat er een ei over is gelegd, maar na 7 jaar discussiëren over het afbouwen van de salderingsregeling, heeft de Eerste Kamer vandaag besloten tégen de afbouw te stemmen. Daarmee blijft de regeling die in 2004 werd ingevoerd om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren voorlopig in stand.

De salderingsregeling zorgt ervoor dat bezitters van zonnepanelen de stroom die zij op zonnige momenten opwekken en aan het elektriciteitsnet leveren, kunnen wegstrepen tegen de stroom die zij afnemen wanneer het donker is. Het wetsvoorstel om de regeling vanaf 2025 stapsgewijs af te bouwen was vorig jaar aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zet nu alsnog een streep door dat besluit.

BBB en GroenLinks-PvdA

De gunstige salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijft voorlopig dus bestaan. De twee grootste fracties in de Senaat, BBB en GroenLinks-PvdA, stemden uiteindelijk tegen het voorstel. Tijdens het debat over het wetsvoorstel vorige week werd al duidelijk dat deze partijen, die in de Tweede Kamer tegen hadden gestemd, ook in de senaat grote bedenkingen hadden. Zij vrezen onder meer dat zonder de salderingsregeling de aanschaf van zonnepanelen buiten bereik komt van mensen die minder te besteden hebben.

Duidelijkheid

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland had vorige week nog een pleidooi gehouden voor de afbouw van de regeling. In een eerste reactie op het besluit van de Eerste Kamer vandaag geeft hij aan dat het ‘logischer was geweest’ als de salderingsregeling geleidelijk was afgebouwd. Toch zegt hij wel blij te zijn met de duidelijkheid die nu is geschapen na 7 jaar praten over de afbouw. ‘Installateurs, maar ook consumenten zijn gebaat bij duidelijkheid. Die is er nu.’

Netcongestie

Terpstra stelt wel vast dat de voortzetting van de salderingsregeling de druk op het elektriciteitsnet kan vergroten. Door de toename van zowel de productie als het gebruik van elektriciteit wordt het elektriciteitsnet steeds zwaarder belast. De overheid en de netbeheerders zullen nu alles op alles moeten zetten om het net toekomstbestendig te maken. Volgens Terpstra zijn er – naast het verzwaren en uitbreiden van het net- ook andere manieren om netcongestie tegen te gaan. ‘We ontlasten het net ook door per gebouw het aantal zonnepanelen zo goed mogelijk af te stemmen op het eigen verbruik én door zonnestroom slimmer te gebruiken.

Thuisbatterijen en energiemanagementsystemen

Ook een thuisbatterij kan helpen om méér opgewekte stroom zelf te verbruiken. Terpstra: ‘De overheid moet daarom zowel de ontwikkeling als het gebruik van thuisbatterijen gaan stimuleren. Ook een energiemanagementsysteem in de woning helpt om méér stroom zelf te verbruiken. Zo’n systeem zorgt ervoor dat apparatuur automatisch wordt ingeschakeld en de elektrische auto wordt opgeladen wanneer de zon schijnt.’

Lees ook:

zonnepanelen

Continuering regeling kost miljarden

De senaat is niet meegegaan in de redenering van het kabinet dat de salderingsregeling overbodig is geworden omdat zonnepanelen inmiddels drie keer zo goedkoop zijn als in de vorige eeuw. Daarmee schieten de partijen ook een flink gat in de begroting. Demissionair minister Rob Jetten waarschuwde afgelopen vrijdag nog dat het wegstemmen van de wet incidenteel 2,8 miljard euro kost en structureel 717 miljoen. Bovendien blijft de situatie in stand dat een steeds kleinere groep huishoudens zonder panelen via hun energierekening de huishoudens subsidieert die wél zonnepanelen op hun dak hebben.