EW06 Omslag 600
11 maart 2022

Sanitair installateur in het zonnetje op Wereld Loodgieters Dag

Waarom loodgieters minstens zo belangrijk zijn als artsen

loodgietster

Bij het voorkomen en bestrijden van ziektes denken we in eerste instantie aan de medische sector, maar de rol van techniek is zeker zo groot. De komst van riolering, toilet, douche en andere sanitaire voorzieningen heeft de verspreiding van bacteriële en virusinfecties teruggedrongen. Wereld Loodgieters Dag op 11 maart is de dag dat we stilstaan bij de belangrijke rol van de loodgieter.

De eerste riolen zijn al gevonden in opgravingen in Kreta en dateren van 6.000 jaar geleden. Het heeft echter millennia geduurd voordat het riool aan een grote opmars begon. Eeuwenlang liet iedereen alles maar lopen, wat tijdens de industrialisatie in de negentiende eeuw in de almaar groeiende steden een steeds groter probleem werd met grote epidemieën als gevolg.

Poepemmer verdwijnt

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd in Londen de eerste moderne riolering ontworpen en aangelegd door loodgieters. De tonnenboeren die poepemmers ophaalden bij de huizen verdwenen uit het straatbeeld. Men ging inzien dat goede sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater van levensbelang waren. Hoewel we er vandaag de dag bijna niet meer bij stilstaan kun je stellen dat de loodgieter voor onze gezondheid nog steeds net zo belangrijk is als de dokter. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Bekijk filmpje waarom een loodgieter nog steeds zo belangrijk is

Loodgieter is een prachtig vak

Elk jaar op 11 maart staan we toch even stil bij dit belang, op de Wereld Loodgieters Dag. Want ook in 2022 is de rol van de loodgieter nog steeds belangrijk, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. ‘Waterbesparing, een designbadkamer of langer zelfstandig thuis wonen, voor oplossingen moet je bij de loodgieter zijn. Een prachtig vak met enorme carrièrekansen, net als andere beroepen in de techniek.’

Gezonde samenleving

De sanitair-installateur (zoals we de loodgieter tegenwoordig noemen) is ook in Nederland nog altijd onmisbaar voor een gezonde samenleving. De moderne loodgieter houdt zich bijvoorbeeld bezig met legionellapreventie. Met aanpassingen in badkamers en toiletten zorgt de sanitair-installateur ervoor dat ouderen langer veilig en comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Loden leidingen kunnen gezondheidsschade veroorzaken, met name bij zuigelingen, kleine kinderen en zwangere vrouwen; ook dat probleem kan de loodgieter verhelpen.

Meer loodgiet(st)ers

Terpstra ziet de loodgieter als een vak met een grote toekomst. ‘De vraag naar vakbekwame loodgieters is groter dan ooit, want we doen steeds vaker een beroep op hem. Of op háár, want gelukkig zien we dat ook steeds meer meiden kiezen voor een technische opleiding. Logisch, want het is interessant en praktisch werk en de banen liggen voor het oprapen.’

Innovatieve techniek

Het loodgietersvak is in de loop van de tijd sterk veranderd. Het ontwerpen van badkamers gebeurt tegenwoordig digitaal en de techniek achter bad, douche en toilet wordt steeds innovatiever. Loodgieters zijn ook belangrijk bij het energiezuinig maken van onze woningen, bijvoorbeeld door de aanleg van een douche-warmteterugwinning. Dat levert meteen een lagere energierekening op. En ook na de grote februaristormen Dudley, Eunice en Franklin waren het de loodgieters die onze redders in nood waren door dagenlang schades aan daken te herstellen en lekkages te verhelpen.