EW07 omslag 600
21 juli 2022

Technische bedrijven investeren onvoldoende in aantrekken vrouwen

vrouwen aan het werk

Drie op de vijf technici en zeven op de tien HR-beslissers zijn van mening dat er onvoldoende vrouwen in de techniek werken. Desondanks investeert nog niet de helft (44%) van de organisaties in het aantrekken van meer vrouwen. Dit blijkt uit de TechBarometer 2022 van technisch opleider ROVC.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers. Het tekort aan vrouwen in de technieksector wordt door de respondenten vooral toegeschreven aan het slechte imago van de branche. Er is een vertekend beeld, want de meerderheid van de ondervraagde HR-beslissers  en technici vinden de branche net zo geschikt voor vrouwen als voor mannen. Maar het begint al op jonge leeftijd als vrouwen door hun opvoeding minder in aanraking komen met techniek.

Vrouwen zien techniek nog steeds als mannenwereld

Volgens John Huizing, directeur bij ROVC, vormen vrouwen een belangrijke groep binnen de potentiële zij-instromers. ‘Uit de TechBarometer blijkt echter dat er nog wel wat voor nodig is om daadwerkelijk meer vrouwen te motiveren om in de techniek te gaan werken. Gesprekken met vrouwelijke omscholers laten zien dat vrouwen de techniek echt als mannenwereld beschouwen en daar moet je als vrouw maar net tussen willen zitten. Daarmee is de ondervertegenwoordiging van vrouwen mogelijk een vicieuze cirkel.’

Werken aan vrouwvriendelijkheid

Huizing vindt het noodzakelijk om kritisch te kijken naar hoe vrouwvriendelijk de technische branche is om het werken in de techniek daadwerkelijk aantrekkelijk te maken voor deze groep. ‘Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door meer vrouwelijke rolmodellen het onderwijs in te sturen om meisjes te vertellen over het vakgebied vanuit een vrouwelijk perspectief. Daarnaast kun je ook denken aan aanpassingen in de werkomgeving, zoals de mogelijkheid voor flexibele werktijden of parttime werken.’

Lees ook: De meisjes van nu zijn de vakvrouwen van morgen