EW07 omslag 600
1 maart 2023

Tekort aan transportcapaciteit op elektriciteitsnet is ‘nieuwe normaal’

Zelfs een investering van 1 miljard in 2022 lost probleem nog niet structureel op

enexis(foto Enexis)

Ondanks het recordbedrag van ruim 1 miljard euro (€ 1.027 miljoen) dat Enexis in 2022 investeerde in haar elektriciteitsnet ziet de netbeheerder een structurele mismatch tussen de vraag naar extra transportcapaciteit en de snelheid om netten uit te breiden. Dat schrijft de netbeheerder Enexis bij de publicatie van haar jaarverslag over 2022.

Enexis verzorgt de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. De netbeheerder zag door de stijgende gasprijzen haar klanten sneller dan verwacht overstappen op elektriciteit. Het hoogspanningsnet van TenneT en het elektriciteitsnet van Enexis liepen hierdoor op meerdere plekken tegen de grenzen van de capaciteit aan. Gevolg: klanten moeten langer moeten wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting.
Enexis verwacht dat de ‘mismatch’ de komende jaren zal aanhouden. De hierbij komende uitdagingen van personeels- en materiaalschaarste dwingen de netbeheerder om keuzes te maken waar als eerste aan de slag te gaan. Overheden moeten daarbij aangeven welke ontwikkelingen prioriteit hebben, vindt de netbeheerder.

1.400 kilometer elektriciteitskabel

Enexis heeft in 2022 ongeveer 1.400 kilometer elektriciteitskabel aangelegd en een recordaantal nieuwe stations bijgebouwd. Met 1.180 megawatt is de capaciteit van het elektriciteitsnet met ruim 10% uitgebreid. De energietransitie dwingt Enexis om los te komen van haar vertrouwde aanpak. Om meer uitbreidingen te kunnen realiseren kiest het ervoor om op een andere manier aan te besteden. Zowel voor het contracteren van aannemers als het inkopen van materiaal, kiest Enexis ervoor om grotere werkpakketten in de markt te zetten voor de langere termijn.

Efficiënter gebruik bestaande net

Daarnaast zet Enexis in op een efficiënter gebruik van het bestaande net, om op korte termijn extra aansluitcapaciteit vrij te maken. Nieuwe contractvormen, congestiemanagement, optimale inpassing van batterijen en gerichte sturing van vraag en aanbod kunnen ervoor zorgen dat er op de korte termijn extra aansluitcapaciteit vrijkomt. Hiervoor is de medewerking van klanten van cruciaal belang. Bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan het efficiënter gebruiken van het elektriciteitsnet door het net op piekmomenten te ontlasten, schrijft Enexis. Bijvoorbeeld door hun koelingen in de daluren aan te zetten. Hiervoor ontvangen zij dan een vergoeding. De inzet van flexibiliteit helpt Enexis om extra aansluit- en transportcapaciteit te creëren en de beschikbare transportcapaciteit optimaal te benutten.

Lees hoe je overtollige zonne-energie kunt opslaan in thuisaccu's en buurtaccu's om later te gebruiken voor je elektrische auto en warmtepomp in het artikel 'Altijd volle lading energie met Charge Free Home'

Fors langere wachttijden

Evert den Boer, CEO Enexis schrijft bij de toelichting op het jaarverslag dat ‘fors langere wachttijden voor nieuwe of zwaardere aansluitingen het nieuwe normaal zijn. ‘We blijven onverminderd capaciteit bijbouwen. De komende jaren bouwen we jaarlijks 2 GW aan vermogen bij (= ongeveer 15% van het bestaande net), een uitbreiding die gelijk staat aan 600.000 huishoudens met zonnepanelen. Maar de vraag naar transportcapaciteit blijft de komende jaren structureel groter dan wij en ook TenneT kunnen bijbouwen.’