EW04 Omslag 600
26 februari 2024

Update Kleintje Hybride warmtepompen

kleintje hybride warmtepompen

De komende jaren neemt de vraag naar hybride warmtepompen snel toe, zo is de verwachting. Dit komt mede door de aangescherpte eisen die de overheid vanaf 2026 wil doorvoeren. Daardoor wordt het in de praktijk bij ketelvervanging vaak onvermijdelijk om een warmtepomp naast de cv-ketel te installeren. Installateurs die zo’n hybride warmtepompsysteem moeten realiseren halen hun kennis uit Isso-kleintje Hybride warmtepompen in woningen.

Hybride warmtepompsystemen worden hoofdzakelijk toegepast in bestaande woningen met een lage- en middentemperatuurafgiftesysteem. Soms gebeurt dit ook in de combinatie met verwarming op hogere temperaturen. In dat geval is de combinatie met een cv-toestel noodzakelijk; dat toestel neemt dan de piekvraag en de hogere temperaturen voor zijn rekening. Hoe je zo’n hybride installatie ontwerpt, realiseert maar ook onderhoudt en beheert, dat vindt de professional terug in het ISSO-kleintje.

Zeer complete inhoud

Het “Kleintje” biedt fasegewijs (van programmafase tot en met beheerfase) alle kennis die de professional nodig heeft. Dit begint met informatie voor de voorschrijvers, die bijvoorbeeld een aanbesteding willen uitschrijven. Maar ook ontwerpers, die onder meer de dimensionering of de inpassing in een bestaand cv-systeem willen uitwerken, vinden hierin essentiële informatie. Daarnaast kunnen de werkvoorbereiders de kennis gebruiken om het gewenste product en de capaciteit te selecteren of een bestek op te stellen. Vervolgens komt de realisatie van een project aan bod, ondersteund met veel tips en trucs, maar ook met checklists, en informatie over in bedrijf stellen en waterzijdig inregelen. Tot slot is er een hoofdstuk over de beheerfase waarin onderhoud en monitoring een voorname rol spelen.

Checklist

Bijzonder handig is de checklist die direct in het begin van het Kleintje is opgenomen. Deze checklist toont de belangrijke aandachtspunten voor het advies en/of offerte van een (hybride) warmtepompsysteem. Daarbij gaat het zowel om de bouwkundige als de installatietechnische eisen en werkzaamheden.

Ga voor ISSO-kleintje ‘Hybride warmtepompen in woningen’ naar ISSO Open, via www.isso.nl.

Lees ook: