EW06 Omslag 600
24 januari 2023

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Arbeidsinspectie luidt de noodklok

UV05481

Meer dan 40 ongevallen in anderhalf jaar tijd bij het plaatsen van zonnepanelen. In 4 gevallen had een ongeval een dodelijke afloop. Het zijn de trieste cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van SZW. Bij controles constateerde de inspectie dat in 70 procent van de gevallen de Arbowet werd overtreden. Brancheorganisaties Techniek Nederland en Holland Solar geven in een eerste reactie aan dat ‘geen enkele concessie’ mag worden gedaan aan de veiligheid van monteurs.

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s binnen de zonne-energiesector. Ruim de helft van deze meldingen gaf de afgelopen anderhalf jaar aanleiding tot opvolging door middel van een inspectie. De Arbeidsinspectie constateert dat valgevaar de rode draad is in het aantal meldingen, het aantal geconstateerde overtredingen en het aantal arbeidsongevallen.

Botbreuken en hoofdletsel

In 80 procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers 1 of meerdere botbreuken op. 20 procent kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Negeren veiligheidsvoorschriften

Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat installateurs de veiligheidsvoorschriften te vaak negeren. Denk daarbij aan monteurs die panelen via ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen. Hiervoor zijn boetes uitgedeeld. Heel recent legde de Inspectie de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen zelfs stil omdat het bedrijf stelselmatig de Arbowet overtrad. De instantie zegt niet uit te sluiten dat de komende tijd meer bedrijven hun werkzaamheden moeten stilleggen.

Géén concessies aan veiligheid monteurs

Techniek Nederland en Holland Solar zijn geschrokken van de rapportage van de Arbeidsinspectie. In een gezamenlijke reactie geven de brancheorganisaties aan dat ieder ongeval dat plaatsvindt bij het installeren van zonnepanelen er één te veel is. ‘Aan de veiligheid van monteurs mag geen enkele concessie worden gedaan.’

Kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem

De beide brancheorganisaties zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid. ‘Wij wijzen alle bedrijven in de sector voortdurend op het belang van het naleven van de regels, instructies, procedures en adviezen voor kwaliteit en veiligheid. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren een uitgebreid kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem opgezet. En naar aanleiding van de recente berichten van de Arbeidsinspectie zullen wij de voorlichting voor onze leden over veilig werken verder intensiveren. Daarbij spannen wij ons in om het kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem óók onder de aandacht te brengen van bedrijven die geen lid zijn van de brancheorganisaties.’

Lees ook: 

Normen en regelgeving

Het kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem van de sector bestaat uit normen, het handboek zonne-energie, opleidingen en examens als onderdeel van de vakmanschapsroute voor de zonnestroominstallateur, en erkennings-/certificeringsregelingen.

Download meer informatie over het kwaliteits- en borgingssysteem voor de zonne-energiesector