EW06 Omslag 600
23 augustus 2021

Zonnepanelen moeten we stimuleren, niet frustreren

zonnepaneel-foto Jan kranendonk.JPGFoto: Istock

Al enkele jaren kondigt de regering aan dat de salderingsregeling per 1 januari 2023 zal worden aangepast. Keer op keer echter wordt het definitieve besluit hierover uitgesteld. Hoe moet je daarmee omgaan als het plaatsen van zonnepanelen tot jouw bedrijfsactiviteiten behoort. We vragen het aan Techniek Nederland.

Hoe gaat het met de afbouw van de salderingsregeling?

‘Dat is nog onduidelijk. Toenmalig minister Wiebes stuurde in 2020 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen. Het voorstel gaat ervan uit dat de salderingsregeling in de huidige vorm gehandhaafd blijft tot 1 januari 2023. Vanaf dat moment wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. Eigenaren van zonnepanelen zouden vanaf dat moment een redelijke vergoeding krijgen voor stroom die wordt terug geleverd op het net. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel toen het huidige kabinet demissionair werd, controversieel verklaard . Dat betekent dat een nieuw kabinet hierover een besluit neemt.’

Hoeveel last heb ik van het steeds weer uitstellen van die regeling?

‘Uitstel leidt tot onzekerheid bij kopers. Dat is altijd een slechte zaak. Installateurs zullen vragen krijgen van consumenten over de salderingsregeling en terugverdientijden die zij nu niet kunnen beantwoorden. Zowel installateurs als consumenten zijn dus gebaat bij duidelijkheid. Wat betreft Techniek Nederland komt die er zo snel mogelijk. Zonne-energie is het paradepaardje van de energietransitie en levert een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat moeten we zo houden. Zonne-energie moeten we stimuleren, niet frustreren.’

Wat verandert er voor mij na 1 januari 2023? 

‘Vanaf het moment dat de salderingsregeling wordt afgebouwd, komt er een terugleververgoeding. Daarover zijn wij als Techniek Nederland in principe positief. Wel vinden we het belangrijk dat de terugverdientijd niet mag verslechteren en dat er geen sprake is van een subsidieplafond. Er mag namelijk bij consumenten geen enkele onzekerheid ontstaan over de beschikbaarheid van de terugleververgoeding. Techniek Nederland vindt verder dat de nieuwe regeling niet onnodig ingewikkeld moet zijn. Op dit moment is het voor consumenten met zonnepanelen glashelder en heel makkelijk. Dat moet zo blijven om de groei vast te houden.’

Wat zeg ik tegen mijn klant die mij terugstuurt en nu geen zonnepanelen op zijn dak wil?

‘Het ziet er niet naar uit dat consumenten minder enthousiast zijn over plaatsing van zonnepanelen. Ook dit jaar is er sprake van een onverminderd sterke groei in de bestaande woningbouw. Het is nog niet duidelijk of een nieuw kabinet het afbouwen van de salderingsregeling zal ondersteunen. De verwachting is dat er hoe dan ook een regeling komt die ervoor zorgt dat aanschaf van zonnepanelen een aantrekkelijke investering blijft. Techniek Nederland zal hierop, samen met Holland Solar, blijven aandringen.’