Omslag_EW05 600
1 oktober 2021

Techniek Nederland licht klimaatplannen kabinet door

Miljoenennota 2022

miljoenennota-MET LETTERS

Techniek Nederland is positief over het forse bedrag dat het kabinet in de Miljoenennota uittrekt voor stimulering van hybride warmtepompen en de ombouw van het gasnet naar een waterstof backbone. Het bedrag van 1 miljard dat het kabinet de komende 10 jaar vrijmaakt om de nieuwbouw te stimuleren, noemt de brancheorganisatie een druppel op de gloeiende plaat.

Techniek Nederland heeft naar aanleiding van de Miljoenennota 2022 op een rijtje gezet waarmee installatiebedrijven te maken krijgen de komende tijd op het gebied van klimaat en energie. Het Kabinet maakt de komende jaren ruim 6.8 miljard euro vrij voor klimaatmaatregelen, boven op het bestaande klimaatbeleid. Dat geld gaat onder andere naar een verhoging van SDE++ met € 3 miljard euro, verspreid over de komende 15 jaar. Daarnaast wordt voor een periode van 3 jaar 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de investeringsaftrek MIA/VAMIL.

Hybride warmtepompen

Het kabinet maakt voor de komende drie jaar 288 miljoen euro vrij voor de stimulering van de hybride warmtepomp. Bij het toevoegen aan de bestaande investeringssubsidie ISDE wordt verkend of het subsidiebedrag per aangeschaft (hybride) warmtepomp van 20% naar 30% opgehoogd kan worden. Techniek Nederland is heel blij met deze forse investering in hybride warmtepompen, waarmee het kabinet tegemoet aan de plannen die de brancheorganisatie samen met andere partijen eerder dit voorjaar neerlegden.

Gasnet wordt waterstof backbone

Het kabinet doet ook grote investeringen in de infrastructuur om ervoor te zorgen dat mensen vaker nieuwe energiebronnen en -dragers gaan gebruiken. Onderdeel hiervan is een investering van 750 miljoen euro om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een zogenaamde ‘Waterstof Backbone’. Dat wordt een landelijk transportnet voor waterstof tussen verschillende industriële clusters in Nederland. Zo kan de industrie op meerdere plekken tegelijk verduurzamen.

Meer geld voor regionale energieplannen

Het kabinet stelt geld beschikbaar voor de ontwikkeling van enkele grootschalige warmtetransportnetten- en systemen zoals de Warmtelink Zuid-Holland en warmte in het Westland. En om de uitvoering van met name de regionale energieplannen op tempo te houden stelt het kabinet 73 miljoen euro beschikbaar die vooral besteed zal worden aan de uitvoeringskosten van decentrale overheden, zoals waterschappen, gemeenten en provincies. Het gaat onder andere om kosten voor de Regionale Energiestrategieën (RES) en het nationaal programma RES maar ook om snellere aanleg van laadpalen.

1 miljard voor nieuwbouw is druppel op gloeiende plaat

De 1 miljard euro die het kabinet de komende 10 jaar (jaarlijks 100 miljoen) beschikbaar stelt voor het stimuleren van nieuwbouw noemt Techniek Nederland een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien meent de brancheorganisatie dat er meer dan alleen geld nodig is om de woningmarkt vlot te trekken. TNL is onderdeel van een brede alliantie van ruim 30 organisaties die hiervoor afgelopen voorjaar een complete actieagenda presenteerde.

Op de website van Techniek Nederland is een volledig overzicht te vinden van de belangrijkste zaken die relevant zijn voor de installatiesector op het gebied van arbeidsmarkt, economische en fiscale zaken, onderwijs, klimaat en energie en infra en mobiliteit. Kijk hier voor meer informatie.