Omslag_EW05 600
4 mei 2022

10-puntenplan voor technisch beroepsonderwijs

UV00976

De instroom in technische mbo- en hbo-opleidingen daalt in absolute aantallen. In  het schooljaar 2016-2017 kozen 53.743 leerlingen voor een natuurprofiel, dit jaar waren dat er nog maar 47.342. Techniek Nederland zet in een 10-puntenplan de maatregelen op een rijtje om deze dalende trend om te buigen.

Deze alarmerende daling van het aantal instromers komt naar voren uit de Monitor Techniekpact, de jaarlijkse onderwijsupdate die Techniekpact publiceerde op 2 mei. ‘Het totaal aantal jongeren in Nederland neemt af en daar binnen nog het aantal jongeren dat bij een opleiding kiest voor de techniek’, zegt Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact in een persbericht. ‘Een zorgelijke ontwikkeling, zeker in het licht van de ambities in het huidige coalitieakkoord, want er zijn momenteel al 130.000 vacatures in de techniek en de ICT.’

techniekpact instroom.JPGHet aantal leerlingen dat op de middelbare school kiest voor een natuurprofiel is sinds '16-'17 gedaald van 53.743 naar 47.342.

Geen behoefte aan beleidsnotities

Voor voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zijn de cijfers nóg weer eens een bewijs dat we geen behoefte meer hebben aan beleidsnotities, maar aan investeringen in het techniekonderwijs. ‘Met ons 10-puntenplan willen we de dalende trend ombuigen zodat de technieksector én de maatschappij niet vastlopen.’ Terpstra wil met het kabinet concrete afspraken maken over méér instroom in het techniekonderwijs. In het plan staan voorstellen die de instroom de komende jaren moeten stimuleren. Het plan voorziet in overheidsmaatregelen, maar ook in initiatieven vanuit de technieksector en het onderwijs.’

Gerelateerde artikelen:

10-puntenplan 

  1. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra middelen. En de studenten ook.
  2. Mbo’ers in de techniek krijgen een bonus na het behalen van hun diploma.
  3. De overheid geeft werkgevers die investeren in zij-instromers extra financiële ondersteuning.
  4. Er komen flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
  5. Breng leren en innoveren bij elkaar. Daarmee sluiten opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven en wordt het onderwijs aantrekkelijker. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in publiek-private samenwerking maakt dit mogelijk.
  6. De overheid creëert een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).
  7. Techniekstudenten aan het hoger onderwijs betalen geen collegegeld meer. Bij het aflossen van hun studiefinanciering betalen ze een lagere rente.
  8. Alle leerlingen op de basisschool maken kennis met techniek. Werkgevers in de techniek zoeken het onderwijs in de regio op en werken ermee samen. Werknemers in de techniek krijgen de mogelijkheid om hybride docent te worden, mee te doen aan projecten en leerlingen te begeleiden.
  9. De technische sector gaat zich méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.
  10. Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs meer ruimte. Denk aan de vak-havo, waar de leerlingen 80% theorievakken krijgen en 20% technische, beroepsgerichte vakken.