EW06 Omslag 600
2 mei 2023

130.000 dieren dood door stalbranden in 2022

stalbrand

Door stalbranden zijn in 2022 jaar ruim 130.000 dieren omgekomen. Het hoge aantal ten opzichte van 2021 (7.000) en 2020 (109.00) komt vooral door zeven branden in pluimveebedrijven met veel kippen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Het verbond pleit voor meer maatregelen tegen stalbranden, zoals minder dieren bij elkaar in een stal en een jaarlijkse check op brandveiligheid. Bij dat laatste kunnen installateurs een belangrijke rol spelen.

Stalbranden ontstaan meestal door ongewenste opwarming van de technische infrastructuur, zo zei  brandpreventiespecialist Robert Reijns al in januari 2021 in het vakblad E&W Installatietechniek. Reijns schatte destijds dat 60 procent van de agrariërs de technische infrastructuur niet op orde heeft. De brandpreventiespecialist van FirePro Benelux wees in het artikel op de belangrijke verantwoordelijkheid voor de installateur. 'Met een goed onderhouden installatie is de kans een stuk kleiner dat er brand ontstaat in de stoffige stallen.'

Ongewenste opwarming als oorzaak

Centraal in de technische infra staat de meterkast en de verdeling naar de verschillende stroomafnamepunten voor verwarming, verlichting, luiken, ventilatiesystemen en – geaarde – wandcontactdozen. De oorzaak voor stalbranden is volgens Reijns in de meeste gevallen ongewenste opwarming van de technische infrastructuur. ‘Slecht schoonhouden van deze infrastructuur is vaak een oorzaak. Als stof en vuil niet worden verwijderd van bijvoorbeeld verlichting kan het potentieel een risico vormen.’

Onkundige uitbreidingen

Ook onzorgvuldige of onkundige uitbreidingen aan een infrastructuur, of het toevoegen van nieuwe apparatuur zonder kennis van zaken, geven kans op brand. Zo kunnen ook pv-panelen op een agrarisch bedrijfsgebouw een risico vormen als deze niet goed zijn geïsoleerd. ‘Bij langdurige inbranding van de zon loopt de temperatuur van zonnepanelen hoog op. Goed isoleren met brandwerend materiaal ten opzichte van de ondergrond is een must.’

Lees hier het complete artikel uit januari 2021

De gevaren van vocht

In juli 2022 attendeerde E&W Installatietechniek opnieuw op de gevaren van stalbranden. In dat artikel kwam Wim Ammerlaan aan het woord. Hij wees vooral op de gevaren van vocht. ‘Bij modern schakelmateriaal worden vaak doorsteektules gebruikt. Volgens Ammerlaan zijn deze niet geschikt voor toepassing in een stal. ‘Bij de lasdozen zie je vaak dat de wartels niet of niet goed zijn aangedraaid. Dat betekent dus dat het niet goed dicht is en vocht en agressieve dampen gemakkelijk kunnen binnendringen.’

Te hete tl-lampvoet

Een ander voorbeeld dat hij noemt in het artikel gaat over verlichting. ‘Ik zag in een stal dat een aantal lampen defect was. Een tl-lampvoet was te heet geweest. Achterliggende oorzaak was dat het armatuur niet goed sloot. En dat kwam weer door een kunststof ophangkoortje dat tussen de rand klem zat. Vocht en agressieve dampen konden zo naar binnen dringen en bereikten de tl-voet die daardoor kapot ging’, aldus Ammerlaan die denkt dat dit soort zaken makkelijk zijn te voorkomen door bij de plaatsing van het armatuur secuurder te werken.

Lees het complete artikel in E&W van juli 2022