EW06 Omslag 600
4 november 2019

Beperkt zicht op aantal koolmonoxide-incidenten

Cv-monteurs moeten meer verantwoordelijkheid nemen bij registratie

erkenning

De Nederlandse brandweerkorpsen hebben geen goed zicht op de omvang van incidenten met koolmonoxide. Dat schrijft de Volkskrant vanmorgen. Daarmee negeren ze een algemene oproep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die al in 2015 pleitte voor betere registratie van incidenten met koolmonoxide. Het ministerie van BZK vindt dat cv-monteurs meer verantwoordelijkheid moeten nemen bij de registratie. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland geeft in een reactie aan op dit moment al te werken aan een Nationaal Meldpunt.

Uit een inventarisatie die de Volkskrant maakte blijkt dat slechts zes van de 25 brandweerregio’s enig inzicht hebben in het aantal meldingen, ongevallen of slachtoffers. Jaarlijks vallen er ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging, maar dit is slechts een schatting. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vermoedt dat het werkelijke aantal drie tot vijf keer zo hoog ligt.

Tussen wal en schip

‘De koolmonoxideproblematiek valt een beetje tussen wal en schip’, reageert Jet Vroege, woordvoerder van Brandweer Nederland in de Volkskrant. ‘Er is op dit moment niemand die de verantwoordelijkheid voor het registreren van ongevallen op zich neemt.’ Volgens Vroege is hier een grootschalige samenwerking voor nodig. De brandweer is namelijk niet als enige betrokken bij meldingen van koolmonoxide. ‘Ook huisartsen, de GGD en installateurs van verbrandingstoestellen spelen een rol.’

Taak voor monteurs

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in het Volkskrantartikel dat monteurs van cv-installaties meer verantwoordelijkheid moeten nemen bij het registreren van koolmonoxidemetingen. ‘Die voeren namelijk niet alleen installatie en onderhoud van verbrandingstoestellen uit, maar worden vaak ook ingeschakeld nadat de brandweer of zorgverlener melding heeft gedaan van een koolmonoxidevergiftiging’, aldus de Volkskrant.

Gasketelwet

Vanaf 1 juli 2020 moeten monteurs het verplicht melden wanneer zij ergens koolmonoxide hebben gemeten. De wet Certificering cv-installateur – beter bekend als de gasketelwet – moet de problemen met koolmonoxide terugdringen en beter in kaart brengen. Zo komt er naast de meldplicht een landelijk erkend keurmerk dat monteurs moeten halen voordat zij aan cv-ketels mogen sleutelen.

Nationaal meldpunt

Techniek Nederland zegt in een reactie op het artikel in de Volkskrant dat de registratie en melding van gevaarlijke situaties met koolmonoxide inderdaad beter kan. De aangesloten installateurs willen daarin ook een actieve rol spelen. Op dit moment bouwt de ondernemersorganisatie een website waar installateurs de gevaarlijke situaties die zij tegenkomen kunnen melden. Als het aan Techniek Nederland ligt wordt dit een nationaal meldpunt in samenwerking met de andere betrokken partijen waaronder het bevoegd gezag en de kwaliteitsorganisaties.

Regeldruk

De Volkskrant schrijft in het artikel overigens dat het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), dat de Eerste en Tweede Kamer adviseert, kritisch is over de wet. Het ATR vreest dat de meldplicht maar beperkt effect zal hebben. ‘Dat komt doordat monteurs nu alleen meten wat er in het apparaat gebeurt, zegt Rob van Strien, adviseur milieu en gezondheid bij GGD Amsterdam. ‘Maar dat is niet de lucht die in het huis terechtkomt.’

Kennissessie Koolmonoxide

Morgen organiseren Brandweer Nederland en de Nederlandse brandwondenstichting een gratis kennissessie bij het IVF in Arnhem

Lees ook: