EW04 Omslag 600
21 december

De technische branche positief over ontwerp-Klimaatakkoord

Uneto-VNI: Ontwerp-Klimaatakkoord geeft vaart aan energietransitie

klimaatakkoord3

Uneto-VNI heeft veel waardering voor het vandaag gepresenteerde ontwerp-Klimaatakkoord. De technische branchevereniging, die vanaf 15 januari Techniek Nederland heet, is met name blij met de aanpak per wijk. Ook het ambitieuze tempo waarin het Klimaatakkoord doelen wil realiseren kan rekenen op de steun’ zegt voorzitter Doekle Terpstra in een eerste reactie.

Uneto-VNI heeft met concrete voorstellen een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het akkoord voor de gebouwde omgeving. Ook bij de onderhandelingen aan de klimaattafels voor elektriciteit, industrie, mobiliteit en de thema-tafels arbeidsmarkt en scholing en financiering was de brancheorganisatie nauw betrokken.

Ingrijpende verbouwing

‘Met dit akkoord kunnen we de energietransitie écht vaart gaan geven’, zegt Terpstra. ‘Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. We moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen isoleren en voorzien van duurzame oplossingen. Daar heb je een stevige basis voor nodig. Die ligt er nu met het Klimaatakkoord. Ik ben ervan overtuigd dat het kabinet dit ontwerp-klimaatakkoord op waarde zal schatten.'

Verder kijken dan kosten

Terpstra wil nadrukkelijk verder kijken dan de kosten van de ingrijpende verbouwing. ‘Het Klimaatakkoord biedt ons land ook enorme kansen. Met allerlei innovaties vernieuwen we de Nederlandse economie, we verhogen ons kennisniveau en we nemen een voorsprong op de landen om ons heen. De energietransitie levert veel hoogwaardige werkgelegenheid op en exportmogelijkheden. Bovendien krijgen we er een betere, gezonde leefomgeving voor terug.'

Voorbereiden op aardgasvrij

Om de klimaatdoelen voor 2030 te kunnen halen, is het noodzakelijk om per jaar vele tienduizenden woningen te verduurzamen. Samen met de vereniging van woningcorporaties, Aedes, wil Uneto-VNI vóór het eind van 2021 minimaal honderdduizend corporatiewoningen aardgasvrij maken of voorbereiden op aardgasvrije verwarming. In het Klimaatakkoord heet dit de startmotor van de verduurzaming. Om de verduurzaming verder te versnellen, zoekt de branchevereniging samen met partners in de bouwkolom naar manieren om de vraag te bundelen.

Tienduizenden nieuwe banen

Terpstra is niet bang voor banenverlies. Integendeel. ‘Voor werknemers in de fossiele industrie die hun werk verliezen zijn in de fossiele industrie heeft de technische installatiebranche volop banen. We hebben de komende jaren tienduizenden technici met green skills nodig.’

Mbo-convenant

De beschikbaarheid van voldoende technici is cruciaal voor het halen van de klimaatdoelstellingen, zo wordt onderkend in het akkoord. Daarom staat in het Klimaatakkoord ook de afspraak om via een convenant met het mbo meer jongeren op te leiden voor de duurzame techniek. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven gaan daarnaast nog meer samenwerken op regionaal en lokaal niveau.

Lees hier verder voor een uitgebreide reactie van Uneto-VNI op de belangrijkste punten in het ontwerp-Klimaatakkoord.

Lees ook:

  1. Lichtpuntjes voor vergroening gebouwde omgeving
  2. Milieubeweging stap uit klimaatonderhandelingen