EW07 omslag 600
15 september 2020

Terpstra blij met investeringen in woningbouw en infrastructuur

Miljoenennota

terpstra zomer.JPG

Doekle Terpstra is positief over de plannen die het kabinet vandaag presenteerde in de Miljoenennota om uit de coronacrisis te komen. Met name de forse investeringen in de woningbouw en in de infrastructuur kunnen op zijn goedkeuring rekenen. Kritischer is de voorzitter van Techniek Nederland over de plannen rondom het Klimaatakkoord. ‘Om de doelen te halen zou het kabinet méér moeten doen om ook de klimaatcrisis te bestrijden.'

‘In het huidige tempo haalt Nederland de doelen van het Klimaatakkoord niet en dat kunnen we ons niet langer veroorloven’, meent Terpstra die vindt dat het verduurzamen van eigen woningen en corporatiewoningen aantrekkelijker moet worden. In tegenstelling tot de coronacrisis die acuut is en waarvoor - terecht - veel aandacht is, noemt hij de klimaatverandering een sluipende, maar minstens zo urgente crisis waarop het kabinet te weinig inzet. Terwijl het kabinet volgens de installatievoorman met investeringen in verduurzaming ook heel veel broodnodige (groene) banen kan creëren.

Banenmotor

Het kabinet maakt in de begroting veel geld vrij voor om- en herscholing. Terpstra is daar blij mee, want het tekort aan technische vakmensen met ‘green skills’ kan een knelpunt worden in de energietransitie. ‘De technieksector wil samen met het kabinet en de vakbonden nieuw perspectief bieden aan mensen die hun baan verliezen. Op de langere termijn is er geen branche met zóveel werkgelegenheidsperspectief als de techniek. Mensen die nu zonder werk zitten moeten we zo snel mogelijk omscholen naar een baan in de duurzame techniek.’

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk urgent

Ook een gebrek aan capaciteit in het elektriciteitsnetwerk kan de energietransitie afremmen. Duurzame energieprojecten kunnen daardoor steeds vaker niet doorgaan. Terpstra: ‘Gelukkig ziet het kabinet dit probleem en gaat het investeren in de toekomst van onze energie-infrastructuur. We moeten daarbij wel haast maken. De hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit door bedrijven en consumenten neemt snel toe. Die groei willen we vasthouden en daarvoor moet het elektriciteitsnetwerk in rap tempo worden uitgebreid.’

Stikstof

Het stikstofprobleem hangt ook nog als een donkere wolk boven Nederland en bedreigt de uitvoering van een groot aantal duurzame bouwprojecten. Een snelle, structurele oplossing is daarom noodzakelijk en daarbij horen volgens TN ‘stevige maatregelen.’ Terpstra: ‘Het kabinet moet de werkelijke oorzaken van het stikstofprobleem aanpakken. Dan is een drempelwaarde voor de bouw mogelijk en kunnen we verder met duurzame oplossingen. Dat is de kortste weg uit de crisis.’

Nationaal Groeifonds

De in de Miljoenennota aangekondigde investeringen in de woningmarkt vallen bij Techniek Nederland in goede aarde. Daarnaast is de technieksector tevreden over de versnelde investeringen in de infrastructuur. Ook over het Nationaal Groeifonds is voorzitter Doekle Terpstra te spreken. In het vakblad E&W deed hij vorig jaar al suggesties aan de ministers voor besteding van dit geld. ‘Ik ben blij dat Wopke Hoekstra samen met minister Wiebes dit idee dat zij vorig jaar vóór Prinsjesdag lanceerden nu handen en voeten geven. Het kan Nederland helpen sterker en groener uit de crisis te komen.’

Lees ook: