EW07 omslag 600
2 december 2019

Terpstra (Techniek Nederland) hekelt jojo-beleid warmtepompen

Afschaffen warmtepompsubsidie brengt klimaatdoelstellingen in gevaar

Warmtepomp-klein

Nieuwbouwprojecten lopen vertraging op als de subsidie voor warmtepompen voor nieuwbouwprojecten op 1 januari vervalt. Volgens Techniek Nederland zet minister Wiebes van EZK de klimaatdoelstellingen op het spel.

Op 15 november werd al bekend dat met ingang van 1 januari huishoudens en kleine bedrijven geen subsidie meer krijgen bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel en dat ook de subsidie voor installaties in nieuwbouwwoningen die niet op gas zijn aangesloten, vervalt.  De Vereniging BodemenergieNL en de DHPA (per 1 januari de Vereniging Warmtepompen) kwamen al eerder in het geweer tegen het besluit van de minister.

Schadelijk jojobeleid

Techniek Nederland sluit zich daar nu bij aan. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Je kunt een subsidieregeling niet over vijf weken schrappen. We hebben behoefte aan consistent beleid, niet aan spelregels die van de ene op de andere maand veranderen. Dit is jojobeleid waarvan consumenten, het bedrijfsleven en vooral het klimaat de dupe zijn.’

Aardgasvrij

Veel installatiebedrijven zijn ongerust over de abrupte beëindiging van de subsidie. Als de subsidie wegvalt is het de vraag wie de extra kosten van nieuwbouwwoningen gaat betalen. Terpstra: ‘Projectontwikkelaars, woningcorporaties en huizenkopers gaan hierover met elkaar in discussie. Dat remt de productie van duurzame nieuwbouwwoningen, terwijl de vraag naar aardgasvrije nieuwbouw razendsnel toeneemt. Deze actie van minister Wiebes is onbegrijpelijk.’

1.000 tot 2.500 euro

De huidige Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen bedraagt per nieuwbouwwoning 1.000 tot 2.500 euro. De regeling zou gelden tot 1 januari 2021. Techniek Nederland vindt dat de overheid subsidieregelingen voor een langere periode moet vaststellen. ‘Als we de energietransitie extra vaart willen geven, moeten consumenten en het bedrijfsleven weten waar ze aan toe zijn’, aldus Terpstra.

Ook geluidseis remt verduurzaming af

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde afgelopen zomer strengere geluidseisen aan voor warmtepompen. Ook deze maatregel, die vanaf 1 juli 2020 van kracht wordt, remt volgens Techniek Nederland de snelle verduurzaming van woningen in ons land. Veel fabrikanten zijn niet in staat om op zo’n korte termijn warmtepompen te ontwikkelen die maximaal 40 decibel aan geluid produceren. Techniek Nederland riep de minister daarom op om de geluidseis te versoepelen of de overgangstermijn te verlengen.  

Lees ook:

Zorgen om geluid