Omslag_EW05 600
29 mei 2020

Voorkomt goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus?

disseltje.JPG

Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt dat kleine druppeltjes (aerosolen) langer in de lucht blijven hangen. Volgens het onderzoek vermindert ventileren het aantal aerosolen en dus ook de kans op verspreiding van het coronavirus. Dat is in tegenspraak met de conclusie van het RIVM dat onlangs, in een reactie op een vraag van Techniek Nederland, aangaf dat er geen verband is aangetoond tussen ventilatie en de verspreiding van het coronavirus.

In antwoord op de eerdere brief die Techniek Nederland op 7 mei stuurde over mate waarin ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavrius, liet het RIVM op 20 mei weten weten dat niet is aangetoond dat het coronavirus zich via de lucht verspreidt en dat er geen aanwijzingen zijn dat ventilatiesystemen een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus. Daarover is nu dus toch weer twijfel ontstaan na het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De verwarring is compleet. De brancheorganisatie stuurt daarom een nieuwe brief naar Jaap van Dissel.

De brief

De brancheorganisatie vindt het belangrijk dat haar leden klanten correct en feitelijk kunnen informeren. In de brief aan Jaap van Dissel staan daarom vier vragen centraal:

  1. Is het UvA-onderzoek reden om uw mening ten aanzien van de rol van ventilatiesystemen en de kans  op besmetting met het coronavirus te herzien?
  2. Is het UvA-onderzoek aanleiding om na te gaan of goede ventilatiesystemen de kans op besmetting kunnen verkleinen
  3. Is het UvA-onderzoek aanleiding om te onderzoeken of kleine waterdruppeltjes (aerosolen) gevaar opleveren voor overdracht van het coronavirus?
  4. Is het UvA-onderzoek aanleiding om alsnog aanpassing van ventilatiesystemen te adviseren om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Lees ook: