EW07 omslag 600
28 oktober 2021

Netcongestie vertraagt Nederlandse energietransitie

Energy Transition Readiness Index 2021

netcongestie(Foto Angeline Swinkels, iStock)

Diverse Europese landen gaan hun klimaatdoelen waarschijnlijk niet halen. Belangrijke oorzaak daarvoor is congestie op het net. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek in 12 landen. Lokale en centrale energieopslag en verbetering van de oplaadstructuur voor elektrische vervoer moeten de druk verlichten en een grootschalige energietransitie dichterbij brengen, zegt Eaton naar aanleiding van het onderzoek van de REA.

Het onderzoek naar de vorderingen op het gebied van hernieuwbare energie en de haalbaarheid van de klimaatdoelen voor 2030 is uitgevoerd door de Britse organisatie voor Renewable Energy and Clean Technology (REA) en gesponsord door powermanagementbedrijf Eaton. De REA deed onderzoek in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Het rapport laat zien welke stappen de verschillende Europese landen al hebben gezet en wat er in de toekomst nog moet gebeuren.

De staat van het elektriciteitsnet

In hoeverre de onderzochte Europese landen in staat zijn om hun klimaatdoelen te behalen hangt volgens de onderzoeker niet alleen af van de beschikbare hernieuwbare energie, maar ook van publieke en private investeringen in duurzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van energieopslag en een oplaadinfrastructuur voor elektrisch vervoer) en de staat van het elektriciteitsnet. Vooral dat laatste is in Nederland een heikel punt. Door toenemend gebruik van hernieuwbare energiebronnen raakt het energienet overbelast. Hierdoor moeten netbeheerders in sommige regio's een aansluitstop afkondigen. En op sommige plekken worden nieuwbouwprojecten stopgezet omdat de huizen simpelweg niet op het net aangesloten kunnen worden.

Energieopslag op locatie

Volgens Arno Leijen, account manager Buildings as a Grid bij Eaton laat het rapport zien dat Nederland goede stappen zet om de opwekking van energie CO2-neutraal te maken, maar daarbij wordt volgens hem te weinig gekeken naar de gevolgen voor het elektriciteitsnet. Matty Hummelink, general manager Benelux bij Eaton, voegt eraan toe dat er geen 'snelle' oplossingen zijn voor dit probleem. ‘Maar er zijn wel zaken die direct opgepakt kunnen worden om de netcongestie aan te pakken. Eén van die zaken is het bevorderen van energieopslag op locatie, of dat nu in een openbaar gebouw of de eigen woning is. Alleen dan kunnen we met recht zeggen klaar te zijn voor de energietransitie’, aldus Hummelink.

Lees ook:

paul smorenburg

E&W oktober 2021

In zijn voorwoord van E&W oktober dat in het teken staat van de Transitie geeft Paul Smorenburg aan dat er voldoende groene opwekpotentie is, maar dat de beschikbaarheid van opslagcapaciteit cruciaal wordt voor het slagen van de energietransitie.

Verder in E&W oktober: