EW04 Omslag 600
18 oktober 2023

Netcongestie? Zoek de oplossing ‘achter de meter’

Reactie Techniek Nederland op Kamerbrief minister Jetten over netcongestie

netcongestie-klein2

De problemen op het elektriciteitsnet kunnen voor een belangrijk deel worden opgelost door technische systemen in gebouwen en woningen slimmer aan te sturen. Dat zegt brancheorganisatie Techniek Nederland in reactie op de Kamerbrief van 18 oktober van minister Jetten (Klimaat) over netcongestie.

In de Kamerbrief geeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan dat ondanks de forse investeringen van netbeheerders (dit jaar alleen al 5 miljard) de uitbreiding van de elektriciteitsnetten het tempo van de energietransitie niet kan bijhouden. In grote delen van Nederland is het elektriciteitsnet zo vol dat er zich de komende jaren geen nieuwe grootverbruikers zoals bedrijven kunnen vestigen.

Duurzame energie delen

In de brief schrijft de minister de oplossing te zoeken langs vier sporen. Eén van die sporen is het flexibel inzetten van het elektriciteitsnet. Techniek Nederland is enthousiast. ‘Maatregelen “achter de meter” kunnen de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk met 25% verminderen’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. ‘We kunnen netcongestie bijvoorbeeld verminderen door duurzaam opgewekte energie te delen met huizenbezitters of bedrijven in de directe omgeving. Overheid en netbeheerders zouden dat wettelijk mogelijk moeten maken. Wij juichen het dan ook toe dat energiehubs, slimme aanstuurbare apparatuur, energiemanagementsystemen en hybride warmtepompen onderdeel uitmaken van de aanpak van de minister.’
Dergelijke initiatieven zouden een publiek-privaat karakter moeten hebben. Techniek Nederland vindt dat het wettelijk mogelijk moet worden om duurzaam opgewekte energie aan de buren te leveren of aan bedrijven in de omgeving. De overheid zou ook meer moeten doen om de toepassing van thuisbatterijen en buurtbatterijen te stimuleren en innovatie te ondersteunen.

Slim aansturen van apparatuur

In grote gebouwen bieden energiemanagementsystemen de mogelijkheid om verwarmings- en koelsystemen en opslagsystemen efficiënter te laten samenwerken. Dat kan door load shifting en peak shaving. Bij load shifting schakelen systemen op piekmomenten automatisch uit of naar een lager vermogen. Ze worden weer ingeschakeld op het moment dat de energievraag lager is. Bij peak shaving spelen ook lokale energieopslag en generatoren een rol bij het ontlasten van het elektriciteitsnet. Soepeler wetgeving zou de mogelijkheden van load shifting en peak shaving aanzienlijk kunnen vergroten.

Energiehubs

Bedrijven kunnen ook samen méér doen om files op het net te verminderen. Met energiehubs of smart grids op bedrijventerreinen is het mogelijk om opwekking en verbruik van energie op elkaar af te stemmen en energie te delen. Daardoor ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk waardoor bedrijven die verduurzamen kunnen terugleveren aan het net en het weer mogelijk wordt om nieuwe bedrijven aan te sluiten.

smart consortium-plaatje

Energiehub in Veghel

In Veghel is onlangs een contract gekend voor een energiehub. 400 bedrijven op 5 bedrijventerreinen slaan de handen ineen om een lokaal energienetwerk te realiseren waar vraag en aanbod van energie, warmte en koude op elkaar worden afgestemd. Het consortium Smart Business Park waar ook Technisch dienstverlener Kuijpers deel van uitmaakt start dit najaar met dit project.

Lees: 5 Bedrijventerreinen in Veghel gaan energie delen

Alle mogelijkheden benutten

Techniek Nederland benadrukt dat het uitbreiden, verzwaren én slimmer maken van het elektriciteitsnetwerk de basis is en blijft voor een succesvolle aanpak van netcongestie. Terpstra: ‘Het tempo waarin dat gebeurt moet omhoog. Maar het zou kortzichtig zijn om de pijlen alleen daarop te richten. We moeten álle mogelijkheden benutten om méér ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. In de Kamerbrief schrijft minister Jetten dat hij graag met de technieksector in gesprek blijft over mogelijke oplossingen. Een aanbod dat ik met beide handen aanneem. Onze leden weten namelijk als geen ander hoe het energieverbruik in woningen en gebouwen kan worden geoptimaliseerd.’

Lees ook:

4-sporenaanpak netcongestie

In de Kamerbrief Netcongestie van 10 oktober geeft minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat aan de netcongestie aan te willen pakken langs vier sporen:

  1. Sneller bouwen;
  2. Betere benutting van het elektriciteitsnet;
  3. Flexibel gebruik van het net; en
  4. Slim laden en slim verduurzamen van woningen.

Lees de Kamerbrief