EW04 Omslag 600
8 mei 2020

De NOW-regeling voor werkmaatschappijen is nu definitief

now-2.JPG

Op 16 april nam de Tweede Kamer een motie aan waardoor ook werkmaatschappijen een beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Inmiddels heeft het Kabinet de voorwaarden uitgewerkt om in aanmerking te komen voor deze regeling.

De NOW-regeling werd kort na het begin van de coronacrisis door het Kabinet in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen die te maken hebben met omzetverlies. In de motie van 16 april drong de Tweede Kamer erop aan dat ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen die meer dan 20% van hun omzet kwijtraakten, loonkostensubsidie kunnen aanvragen voor werknemers, óók als het concern als geheel minder omzetverlies lijdt.

Details van de regeling

Na het besluit is door het ministerie gewerkt aan de details van de regeling. Het kabinet stelt namelijk wel een aantal strikte voorwaarden aan de uitbreiding van de NOW-regeling. Werkmaatschappijen die in aanmerking willen komen voor de NOW-regeling moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • De werkmaatschappij en het concern keren over 2020 geen dividend of bonussen uit en kopen geen eigen aandelen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Dit geldt uitsluitend voor de directie of het bestuur van het concern en de betreffende werkmaatschappij, niet voor bonussen voor het overige personeel.
  • Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers maken een overeenkomst met de vakbonden over werkbehoud. De werkmaatschappij kan de overeenkomst ook sluiten met bijvoorbeeld de ondernemingsraad. Gaat het om een werkmaatschappij met minder dan 20 werknemers? Dan wordt de afspraak gemaakt met een vertegenwoordiging van de werknemers.
  • De overeenkomst wordt door de accountant vastgelegd in een verklaring waarin onder meer de omzetdaling en het akkoord met de vakbond staat. Deze verklaring is noodzakelijk om voor de NOW-subsidie in aanmerking te komen.
  • De regeling geldt niet voor een personeels-bv binnen het concern. Concerns die wel een personeels-bv hebben, komen alleen voor de NOW-regeling in aanmerking als de omzetdaling op concernniveau minstens 20% is.
  • De werkmaatschappij is een zelfstandige rechtspersoon met een daarbij behorend loonheffingsnummer.

Aanvragen

Bedrijven kunnen tot uiterlijk 31 mei hun aanvraag indienen. Wanneer een concern voor meerdere werkmaatschappijen loonkostensubsidie aanvraagt geldt telkens dezelfde aanvraagperiode.

Lees ook: