EW07 omslag 600
17 april 2020

Ook werkmaatschappijen mogen gebruik maken van NOW

Tweede kamer neemt motie aan

werkmaatschappij.JPG

Tijdens een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer bleek er brede steun voor een aanpassing van de NOW-regeling. Ook werkmaatschappijen zouden in aanmerking moeten komen voor het noodfonds, zo was de Kamerbrede mening. Een motie voor uitbreiding is inmiddels op 16 april unaniem aangenomen door de Tweede Kamer.

In de NOW in de oorspronkelijke vorm wordt omzetverlies bepaald op concernniveau. Dat leidde ertoe dat afzonderlijke stilliggende onderdelen van een concern geen tegemoetkoming krijgen indien een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft.

Motie

Begin april kondigde Techniek Nederland aan zich hard te maken bij minister Koolmees (SZW) zodat ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen aanspraak mogen doen op de noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Die oproep heeft succes gehad in de Tweede Kamer. Gisteravond is een motie in stemming gebracht voor een aanpassing van de regeling die unaniem is aangenomen. De uitbreiding houdt in dat nu ook op werkmaatschappijniveau aanspraak gemaakt mag worden op de regeling.

Maatwerk

Minister Koolmees werd tijdens het wetgevingsoverleg eerder deze week overspoeld met vragen voor aanpassing van de NOW-regeling. Zo eisten uiteenlopende politieke partijen tijdens een Kamerdebat van hem ook maatwerk voor onder andere flexwerkers, AOW-gerechtigde ondernemers, bedrijven met een seizoensgebonden omzet en arbeidsongeschikten met een bedrijfje. De druk heeft ertoe geleid dat de minister de NOW-regeling die hij bewust generiek had gehouden, zal moeten aanpassen.

Onnodig ontslag voorkomen

Techniek Nederland is uiteraard verheugd. Voorzitter Doekle Terpstra had eerder aangegeven dat ook afzonderlijke werkmaatschappijen te kampen hebben met zware omzetverliezen. Wanneer zij als bedrijfsonderdeel geen aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting moeten bedrijven straks mensen ontslaan terwijl dat niet nodig is. Dat is het laatste waar we nu op zitten te wachten.

(dit bericht is voor het laatst aangepast op 17 april; 10.58 uur)

NOW-Loket

Op maandag 6 april is het NOW-loket geopend. Concerns die door de coronacrisis hun omzet sinds 1 maart hebben zien dalen, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV een aanvraag indienen om de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed te krijgen. Techniek Nederland ondersteunt installateurs bij het aanvragen van de werktijdverkorting.

Lees ook: