EW02 cover 600
10 juli 2018

Holland Solar blij met erkenning zonne-energie in hoofdlijnen Klimaatakkoord

Vertienvoudiging zonne-energie is mogelijk

zon

Holland Solar is –net als Uneto-VNI - blij met de erkenning van zonne-energie in de vandaag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. ‘Met het ambitieuze en stabiele beleid zoals voorgesteld in het concepthoofdlijnenakkoord wordt het mogelijk gemaakt om de bijdrage van zonne-energie in Nederland meer dan te vertienvoudigen’, stelt Holland Solar-voorzitter Jaap Baarsma.

Zowel de sectortafel Elektriciteit als de sectortafel Gebouwde omgeving hebben volgens Holland Solar verregaande plannen om grote stappen te zetten met de verduurzaming van de energievoorziening. Holland Solar verwacht dat in deze plannen zonne-energie een grote rol gaat spelen. ‘Als brancheorganisatie werken we in de komende periode graag constructief mee aan het uitwerken van de hoofdlijnen tot werkende maatregelen voor de zonne-energiesector’, aldus Baarsma.

Nog hogere ambitie

Holland Solar is er zelfs van overtuigd dat het potentieel van zonne-energie nog hoger ligt dan in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voorgesteld wordt. De brancheorganisatie wijst op de snelle uitrol van zonne-energie die mogelijk wordt gemaakt door de blijvende prijsdaling van zonnepanelen (zon-PV), de voorgenomen verhoging van de gasbelasting en de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden zoals zon op water, gebouwgeïntegreerde zonne-energiesystemen en zonnewarmte voor warmtenetten.

‘Zonne-energie kan dé verrassing zijn richting het jaar 2030’

‘Zonne-energie kan dé verrassing zijn richting het jaar 2030’, stelt Baarsma. ‘Want in de concepthoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld, die het mogelijk maken om de groei van zonne-energie te versnellen.’

23 GWp in 2030

In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt gesproken over 35 terawattuur (TWh) ‘hernieuwbaar op land’ in 2030. Bovendien is een PM-post opgenomen voor ‘overige hernieuwbare opties’ die met name gericht is op zon-PV op daken. Baarsma: ‘Wij geloven dat er met de beschreven aanpak een blijvend grote groei van zon-PV mogelijk is. De elektrificatie én de hoeveelheid inpasbare zon-PV gaat in 2030 zelfs hoger worden dan men verwacht. De sectortafel Elektriciteit schat de bijdrage van zon-PV op 21 tot 23 gigawattpiek in 2030. Wij hebben echter eerder al een scenario van 58 GWp in 2030 gepresenteerd. Dat is meer dan een vertienvoudiging van het huidige opgestelde zon-PV-vermogen’, besluit Baarsma.

Kritisch

Holland Solar is ook kritisch, ‘want’, zo vindt de brancheorganisatie, ‘een warmtenet op zichzelf is niet duurzaam. Alleen als de warmte die er doorheen stroomt duurzaam is, heeft dit nut. Bij de verdere uitwerking van het akkoord moet hier aandacht voor zijn en moeten noodzakelijke voorwaarden worden gesteld aan het duurzaam voeden van de warmtenetten; zoals met zonnewarmte. Dit geldt overigens eveneens voor de elektrificatie van de gebouwde omgeving. We zien een grote rol weggelegd voor zonnewarmte, samen met de warmtebatterij, zon-PV en energiemanagement achter en voor de meter.’

geothermie, gezond binnenklimaat, gelijkstroom en smart buildings tot volle wasdom laten komen’, aldus Van Dorp.

Lees ook Voorstellen voor hoofdlijnen voor Klimaatakkoord van: