EW09 cover 600

TVVL: Kennisontwikkeling randvoorwaarde welslagen Klimaatakkoord

henk willem van dorp

‘Deskundigheid is cruciaal voor succesvolle uitvoering van Klimaatakkoord’, dat zegt Henk Willem van Dorp, voorzitter van TVVL. Het Platform voor Mens en Techniek zet daarom de komende jaren vol in kennisontwikkeling en –overdracht bij haar leden.

‘Nieuwe technologieën dienen zich al aan om de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen realiseren’, zegt Van Dorp, ‘en de komende jaren zullen daar nog vele innovaties bijkomen. Technieken die we nu nog niet beheersen of zelfs maar kennen. Onze leden zijn de deskundigen in het veld die dit kunnen realiseren. Hun inzet zal cruciaal zijn. Wij staan ze bij met opleidingen.’

Intelligente gebouwen

De technische wereld is volgens TVVL in staat om gebouwen veel intelligenter te maken, zodat ze uit zichzelf zorgvuldig met energie omgaan en het binnenklimaat optimaliseren. Onder meer de post-hbo opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer, die TVVL ontwikkelde, leidt specialisten op die op slimme wijze alle data- en ict-systemen in gebouwen met elkaar laten samenwerken.

Circulariteit

Voor ‘eenzijdige ‘all-electric’ oplossingen’, zoals Van Dorp het noemt, zijn domweg niet genoeg grondstoffen beschikbaar; het moet slimmer en ook: circulair. ‘Circulariteit is de randvoorwaarde om het klimaatakkoord handen en voeten te geven. Binnen haar jaarthema ‘Energie voor de Toekomst’ werkt TVVL aan de groei van meer hbo’ers en wo’ers in het vakgebied. Alleen op die manier zullen de denk- en ontwerpkracht snel toenemen. Alleen zo kunnen we de nu veelal nog theoretische thema’s als waterstof, geothermie, gezond binnenklimaat, gelijkstroom en smart buildings tot volle wasdom laten komen’, aldus Van Dorp.

Lees ook reacties op voorstellen voor hoofdlijnen voor Klimaatakkoord van: