EW02 Cover 600
11 juli 2018

Uneto-VNI zet vaart achter digitalisering bouwketen

Ondertekening digitaliseringsdeal

Uneto-VNI zet samen met de overheid en de bouw vaart achter digitalisering van de bouwketen. De sector stelt daarvoor een Nationaal Digitaliserings- en Informatiseringsprogramma op waarin afspraken staan over uitwisseling en beheer van data en informatie. Daarmee sluit de brancheorganisatie nauw aan op de actualiteit. ‘Snelle digitalisering helpt om de energietransitie betaalbaar te maken. Dit programma draagt dus bij aan de ambities van het Klimaatakkoord’, aldus vicevoorzitter Claudia Reiner.

Om vaart te maken met die digitalisering zetten het ministerie van Binnenlandse Zaken, Uneto-VNI en een groot aantal ketenpartners op 9 juli een handtekening onder een intentieverklaring. Vicevoorzitter Claudia Reiner heeft de digitaliseringsdeal mede getekend namens het samenwerkingsverband Digitaal stelsel Bouw en Installatie (DSBI). Dankzij de deal, die aansluit op de maatschappelijke opgaven uit de Bouwagenda en de toekomstverkenning Connect2025 van Uneto-VNI, is het mogelijk om de efficiency in de bouwketen sterk te verbeteren en forse kostenbesparingen te realiseren. Reiner: ‘Slimmer digitaal samenwerken moet al in 2025 10 procent productiviteitsstijging opleveren. Die is nodig om grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het woningtekort en de energietransitie aan te pakken.’

Innovatiekracht

De bouwketen streeft naar een 100 procent energieneutrale nieuwbouw van woningen en gebouwen in 2025 en een volledig circulaire bouwsector in 2050. Die ambitie is alleen haalbaar met een probleemloze, digitale informatie-uitwisseling. Volgens Reiner kan de bouwketen met deze deal de innovatiekracht van de bouwsector enorm versterken. ‘Dat is goed voor het bedrijfsleven, onze medewerkers én voor Nederland.’

Digitaliseringsprogramma

De komende drie maanden werken de deelnemende partijen, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken, Uneto-VNI, Bouwend Nederland, MKBInfra, Fedet, AFNL-NOA, NL Ingenieurs en Koninklijke Hibin het digitaliseringsprogramma verder uit. Uiteindelijk doel is dat zoveel mogelijk partijen zich bij het initiatief aansluiten.

Foto: Ondertekening intentieverklaring door Claudia Reiner (UNETO-VNI/DSBI), Henk Homberg (Bouwend Nederland/DSBI) en Ferdi Licher (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) in aanwezigheid van het coördinatieteam.

 

Lees ook reacties op voorstellen voor hoofdlijnen voor Klimaatakkoord van: