Omslag_EW05 600
19 oktober 2023

Verkoop warmtepompen groeit in derde kwartaal met 60 procent

Lichte groeivertraging ten opzichte van kwartaal 1 en 2

groei23

In het derde kwartaal van dit jaar werden er ruim 38 duizend warmtepompen verkocht in het woningsegment. Samen met de 85.000 warmtepompen die in de eerste helft van 2023 werden verkocht zijn er nu 123.00 verkocht. Ondanks de lichte vertraging van de groei, handhaaft de Vereniging Warmtepompen de prognose van 170.000 verkochte warmtepompen over heel 2023.

Het betreft warmtepompen voor zowel de nieuwbouw (50 duizend) als de bestaande bouw (120.000). Als deze verkoopaantallen worden gehaald zou dat een groei betekenen van 60 procent ten opzichte van 2022. Daarmee ligt Nederland volgens de vereniging op koers voor het beleidsdoel van in totaal 1 miljoen warmtepompen in bestaande woningen, bovenop het aandeel in de nieuwbouw, in het jaar 2030.

Stabilisering van de groei

De daling van de groei is volgens Vereniging Warmtepompen toe te schrijven aan een combinatie van markteffecten, macro-economische en politieke factoren. Zo is er sprake van lagere opbouw of zelfs afbouw van eerder wegens schaarste opgebouwde voorraden bij groothandels. Voorts staat het volume van nieuwbouw en daarmee van warmtepompen in dit segment onder druk. Daarnaast leiden hogere kosten voor levensonderhoud door inflatie en hogere rentes op leningen tot meer voorzichtigheid bij potentiële klanten.

Lage gasprijzen

Een andere factor die volgens de vereniging een rol speelt bij de daling van de groei is de momenteel relatief lage gasprijs in vergelijking met de extreme prijzen per kuub tijdens de energieprijzen-crisis van 2022. Ook de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben invloed. Verkiezingen zorgen bij consumenten altijd voor onzekerheid of stimulerende maatregelen zoals de renovatie-norm in 2026, nog wel doorgaan. Vereniging Warmtepompen ziet desondanks een stabiele, structurele en dus blijvende marktvraag in de komende jaren.

Hybride en all-electric

De verhouding tussen het aantal geïnstalleerde all-electric versus hybride systemen in de woningbouw is fiftyfifty. Binnen het all-electric segment is de groei van lucht-waterwarmtepompen nog altijd groter dan die van bodem- en PVT-gekoppelde water-watersystemen. Samen met collega-brancheverenigingen Holland Solar en Branchevereniging Bodemenergie analyseert de Vereniging Warmtepompen de bijdragen van gesloten en open bodemenergie en zonnewarmte als bronnen van warmte.
Kwantificering van het aandeel hybride warmtepompen blijft lastig, onder andere omdat ‘add-ons’ van warmtepompen aan een bestaande gasketel of aan een losse nieuwe ketel niet als zodanig worden geïnventariseerd. Exacte cijfers blijken ook niet te kunnen worden afgeleid uit ISDE-data van RVO. Het hier genoemde aandeel van 50% is het minimum waarvan de branche zeker weet dat deze als hybride worden geïnstalleerd. In de praktijk betekent dit een lichte onderschatting.

Afvlakking van de groei in 2024

Voor 2024 verwacht Vereniging Warmtepompen voor de gehele branche een afvlakking van de groei. Wel wordt een stijging van het relatieve aandeel hybride warmtepompen verwacht. Deze past bij de aangekondigde renovatie-normering en bij de verschuiving van de klandizie van de ambitieuze en meer vermogende woningeigenaren naar huishoudens met minder financiële mogelijkheden. Veel zal afhangen van het volume aan nieuwbouwwoningen dat op dit moment onder druk staat.

Tijdens het congres Doorbraak van de warmtepomp op 15 november in het Louwmanmuseum in Den Haag presenteer DNE Research het Trendrapport Warmtepompen 2024, met daarin alle actuele cijfers en prognoses. 

Lees ook: