EW02 cover 600
6 oktober 2021

Zonne-energie grootste succesnummer van Klimaatakkoord

zon is succes

‘Zonne-energie is het grootste succesnummer van het Klimaatakkoord, maar nieuwe wetgeving is nodig voor een continuering van dit succes.’ Dat zei Ed Nijpels in een interview in de beurscatalogus van de succesvolle vakbeurs Solar Solutions International waarin hij ook oproept ‘voorzichtig’ om te gaan met de huidige salderingsregeling die volgens hem tot het huidige succes van zon op dak heeft geleid.

2021 is een jaar van records voor de zonne-energiesector. In januari dit jaar ging Nederland nog door de symbolische grens heen van 10 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen. Eind augustus werd het 1,5 miljoenste huis van zonnepanelen voorzien. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy Research. Nijpels, die voorzitter is van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, vindt het bijzonder om te zien dat de burger de overheid en het bedrijfsleven inhaalt als het aankomt op het aantal zonne-energie-installaties. Hij is tevreden met de snelheid van de energietransitie, maar roept in het interview tegelijk het volgende kabinet op wetgeving te maken die aansluit bij de ambities voor de energietransitie.

Grote potentie op utiliteitsgebouwen

‘Ik ga ervan uit dat alle betrokken partijen de huidige regels zo vormgeven dat elke vierkante meter dak gebruikt kan worden voor duurzame energie’, aldus Nijpels. De belangrijkste regelgeving moet wat hem betreft worden gezocht worden in de utiliteitssfeer. Per 1 januari 2022 gaat de regeling in dat gemeenten bedrijven mogen verplichten om zonnepanelen op hun gebouwen te installeren. “Dit besluit was in eerste instantie gekoppeld aan de Omgevingswet, maar nu die wordt uitgesteld, ga ik er vanuit dat de regelingen nu los gekoppeld worden. Ik zou gemeenten van harte willen aanmoedigen om hier gebruik van te maken”, aldus adviseert Nijpels in het interview.

Hinderlijke fossiele rijksregelgeving

In het interview reageert hij ook op zijn eerdere uitspraak in de Volkskrant waarin hij pleitte om de netwerkbedrijven te verlossen van hinderlijke ‘fossiele rijksregelgeving’. ‘Dat bedoelde ik letterlijk én figuurlijk, want nu voeren we de grootste maatschappelijke verbouwing na de Tweede Wereldoorlog uit op basis van oude regelgeving. De netbeheerders behoren volgens Nijpels tot de ‘top van wereld’. ‘Dan moet je die bedrijven niet binden aan een bepaalde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen en eerst langs alle gemeenten (de aandeelhouders) sturen om geld te mogen lenen voor grote investeringen. Daarnaast moeten netwerkbedrijven vooruit mogen investeren. En grote projecten mogen niet worden vertraagd omdat projecten op volgorde van binnenkomst moeten worden aangesloten, zoals nu nog is vastgelegd in wetgeving die netbeheerders beknot in hun keuzevrijheid.

Voorkomen netcongestie

Wat Nijpels betreft moet de overheid het voorkomen van netcongestie tot een van de prioriteiten maken van de energietransitie. “Overheid, maatschappelijk organisaties en het Klimaatakkoord willen allemaal snel meer duurzame elektriciteit. Er zijn steeds meer burgers en organisaties die hiermee aan de slag gaan en erachter komen dat ze niet verder kunnen door een overbelast net. Dat moet echt niet kunnen.’

Toekomst van de salderingsregeling

Over de impasse rondom de afbouw van de salderingsregeling is Nijpels helder. ‘Op dit moment is er een status quo, omdat de Tweede kamer de regeling controversieel heeft verklaard. Daarom kan er pas een besluit worden genomen als er een nieuwe regering is aangetreden. Ik zou ervoor willen pleiten om geen risico te nemen met regelgeving die tot het huidige succes van zon op dak heeft geleid.’

(bron: Solar365.nl)